Hükümet, İşsizlik Fonu'na el attı

Hükümet İşsizlik Sigortası Fonu'nda bildiğini yaptı. Fon'un nema gelirlerinin bütçeye gelir kaydedilmesini öngören yasası, Genel Kurul'da kabul edildi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e iade ettiği İşsizlik Sigortası Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, sendikaların ve işveren örgütlerinin muhalefetine rağmen hükümetin İşsizlik Fonu gelirinin bir kısmını bütçeye aktarmasını öngeren düzenlemeyle birlikte TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Yasanın tümünün oylamasına geçilmeden, oyunun rengini belli etmek için söz alan CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, “Böyle bir yasa 12 Eylül döneminde bile gündeme getirilmemiştir. Ama sizin döneminizde gündeme getirildi” iddiasında bulundu.
AK Parti milletvekillerinin içlerine sinmedikleri ve istemedikleri halde yasanın kabulü için el kaldırdıklarını savunan Meral, “Çünkü buna mahkûmsunuz. Ama unutmayın ki geçen dönemlerde sizin gibi el kaldıranlar, buraya gelemedi. O nedenle vicdanlarınızın sesini dinleyin. Seçim ve Siyasi Partiler yasaları değişmedikçe, önseçim ve tercihli oy sistemi gelmediği sürece milletvekilleri vicdanlarının sesini dinleyerek el kaldıramayacak” dedi. 

GAP’a aktarılacak
Yasanın hem sendikaların, hem de işverenlerin karşı çıktığı hükmüyle İşsizlik Fonu’ndan Güneydoğu Anadolu Projesi’ne (GAP) kaynak aktarılıyor. 2009 yılına münhasır olmak üzere; İşsizlik Fonu’nun nema gelirlerinden dörtte üçü bütçeye gelir kaydedilecek. Bu tutarın, Yüksek Planlama Kurulu kararına istinaden GAP kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenekler, 2009 yatırım programı ile ilişkilendirilecek.
Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü, 2011 ve 2012 yıllarında dörtte biri, ilgili yıl genel bütçelerinde bütçe gelir tahmini olarak yer alacak. (Radikal)