'Hükümet kayıt dışında başarısız'

AKP Ankara Milletvekili Mehmet Zeki Özcan, "Hükümet, kayıt dışı ekonomide başarısız oldu" dedi.

ANKARA - AKP Ankara Milletvekili Mehmet Zeki Özcan, "Hükümet, kayıt dışı ekonomide başarısız oldu" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2006 bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelerde konuşan Özcan, 2002'deki faiz giderlerinin gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payının yüzde 18.6'dan yüzde 9.5'e düştüğünü belirterek, bunun bütçeyi rahatlattığını ifade etti. Özcan, sosyal güvenlik açığının yüzde 4'ten yüzde 4.8'e yükseldiğini belirterek Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nın yasalaşması halinde bu açığın daralacağına inandığını anlattı. Borç stokunun kümülatif olarak arttığını ancak GSMH içinde borç stokunun yüzde 78.5'ten yüzde 60'lara gerilediğini söyleyen Özcan, kümülatif artışın durması için ek kaynağa ihtiyaç olduğunu, bunun da 2B arazilerinin satışı gibi projelerle mümkün olduğunu ileri sürdü. Özcan, "Cari açık, reel büyüme karşısında yükseldi. Hükümetin başarısız olduğu tek konu, kayıt dışı ekonomidir Ücretlilerin kayıt dışı oranı, yüzde 13'ten 20'ye çıktı" dedi.