Hükümet kayıt dışını sendikalarla çözecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin düşürülmesi ve ve kayıt dışı istihdamın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi hedefiyle, 'Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele' (KADİM) adlı bir proje başlatıyor.

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin düşürülmesi ve ve kayıt dışı istihdamın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi hedefiyle, 'Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele' (KADİM) adlı bir proje başlatıyor.
Sendikaların il temsilciliklerinin, kayıt dışı çalışma konusunda edindiği bilgileri sosyal güvenlik kuruluşlarına bildirmelerinin sağlanacağı proje çerçevesinde, sosyal güvenlik bilincinin yerleştirilmesi amacıyla ilk ve ortaöğretimde çeşitli yarışmalar düzenlenmesi de planlanıyor. Bakanlığın sosyal tarafların ve ilgili kamu kurumlarının görüşünü alarak hazırladığı projeyle Türkiye'de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılarak kayıtlı istihdama geçişe katkıda bulunulması hedefleniyor.
Projenin hedef kitlesinde ise işçiler, yabancı kaçak işçiler, işverenler, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bulunuyor. Ancak proje kapsamındaki öncelikli mücadele alanları yabancı kaçak işçiler ve çalışan çocuklar olarak belirlendi.
'Sigortan güvencendir'
Projenin hedef kitleye doğrudan tanıtımı amacıyla sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde afiş, broşür, el kitapları dağıtılacak, pankartlar asılacak, medyada kayıtlı istihdamı geliştirme çalışmaları ve proje hedefleriyle ilgili programların yer alması sağlanacak. Bakanlık, bu amaçla ilk etapta proje kapsamında ülke genelinde dağıtılmak üzere 'Sigortalı Çalışmak Yasal Haktır-Sigortan Güvencendir' başlıklı 400 bin broşür ve 50 bin afiş hazırlattı. Afiş ve broşürlerin en az 1.5 milyon kişi tarafından okunması hedefleniyor.
Bakanlık birimleri, belediyeler, muhtarlar, sağlık ocakları, sinemalar, PTT birimleri ve toplu taşıma araçları ve benzeri yerlerde bulunacak olan broşür ve afişlerle, vatandaşlar sigortalı çalışma yönünde teşvik edilecek.