Hükümet, Müslüman ülkelere yöneldi

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Müslüman ülkeler arasında ortak bir ekonomik alan oluşturulması çağrısında bulundu.


KAHİRE - Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, islam ülkeleri arasında dış ticaret hacminin yüzde 30’lara çıkarılması gerektiğini belirterek, İslam Konferansı Teşkilatı’na üye ülkeler arasında yani müslüman ülkeler arasında ortak bir ekonomik alan oluşturulması çağrısında bulundu.
13. Uluslararası İş Forumu (İBF) Kahire’de başladı. Foruma Türkiye’den 300’ü aşkın işadamı gelirken, heyete Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan başkanlık etti. Forum nedeniyle ilk kez Mısır’a gelen Çağlayan, Türkiye’nin krize hiçbir dahili olmadığını belirterek, Mısır ve gelişmekte olan ülkelerin gibi krizden etkilendiğini kaydetti.
Türkiye’nin 2008’de 200’den fazla ülkeye toplam 132 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, toplam ticaret hacminin 334 milyar doları bulduğuna dikkat çeken Çağlayan, Türkiye’nin İslam Konferansı Teşkilatı’na üye 57 ülke ile dış ticaret hacminin 2008’de 62 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Türkiye’nin İslam Konferansı Teşkilatı üye ülkelerle olan ticaretinin, toplam dış ticaretin yüzde 20’sine denk geldiğini belirten Çağlayan, İslam Konferansı Teşkilatı üyesi toplam 57 ülkenin 1.4 milyar kişi olduğunu, ancak toplam GSYH’nin 4.5 trilyon dolarda kaldığına dikkat çekti.
Çağlayan, "Yani toplam Dünya GSYH’nın sadece yüzde 7’si. Bu hepimizin şapkasını çıkarıp önüne koyacağı, üzerinde yeni projelerin yeni hedeflerin yeni çalışma biçimlerinin oluşturulması gereken bir olgu. Bu kader değildir, bunu geliştirmek de bizim elimizdedir" dedi.-EKMEĞİMİZİ BÖLÜŞELİM-İslam ülkelerinin 2008 yılı ihracatının sadece 1.4 trilyon dolarda kaldığına dikkati çeken Çağlayan, "Gelin hep birlikte İslam Konferansı Teşkilatı üyesi olarak pazarlarımızı beraber paylaşalım, ekmeğimizi sizlerle beraber bölüşelim. Bu konuda Türkiye’nin gerek coğrafi gerek stratejik, her türlü avantajlarını beraber paylaşalım" diye konuştu. Son 10 yılda islam ülkelerinin elinde 1 trilyon dolardan fazla rezerv biriktiğini dile getiren Çağlayan, ’bu rezervin, karmaşık riskli alanlarda kullanmaması gerektiğini söyledi. Çağlayan, böyle bir rezervin, finansal bir krizin yaşandığı böyle bir ortamda İslam Konferansı Teşkilatı üyeleri arasında kullanılması ve böyle bir finans desteğinin kendi arasında verilmesinin son derece önemli olduğuna ifade etti.-ORTADOĞU UYARISI-Türkiye’nin 2009’da Rusya ile ulusal para ile ticarete başladığını anımsatan Çağlayan, bunu İslam Konferansı Teşkilatı’na da önerdi. Giderek azalan petrol rezervinin Ortadoğu’yu gelecekte daha önemli bir konuma getireceğini vurgulayan Çağlayan, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini, islam ülkelerinin birbirine daha fazla güvenmesi gerektiğini kaydetti. İslam ülkeleri arasında dış ticaret hacminin yüzde 30’lara çıkarmak gerektiğini ifade eden Çağlayan, bunun için de ikili ilişkilerin, ticaretin büyük önem taşıdığını vurguladı. Çağlayan, "Türkiye olarak özellikle sizden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Diyorum ki gelin İslam Konferansı Teşkilatı’na üye ülkeler arasında yani müslüman ülkeler arasında ortak bir ekonomik alan oluşturalım ve oluşturacağımız ekonomik alanda ticaretimizi ticaret hacmimizi artıralım" dedi.-İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA TİCARET SERBESTLEŞTİRİLMELİ-İslam ülkeleri arasında ticareti serbestleştirmesini isteyen Çağlayan, şöyle devam etti:
"Bu konuda bütün İslam ülkelerine çağrıda bulunmak istiyorum. Diyorum ki bu konuda 23 ülkenin imza attığı ve bugüne kadar sadece 9 ülkenin parlamentosunda onayladığı İslam ülkeleri arasında tercihli ticaret sisteminin bir an önce hayata geçmesi için sizlerin huzurunda 10’uncu ülkeyi aradığımı ifade etmek istiyorum. Anlaşma yürürlüğe girmesi için en az 10 ülkenin parlamentosundan geçmesi gerekiyor. Bu amaçla islam ülkelerinin ticaret bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptım. Gelin bir ülkemiz daha bu anlaşmayı kendi meclisinden geçirsin böylelikle 57 ülke arasında, imza koymuş 23 ülke arasında karşılıklı gümrüklerimizi sıfırlayalım. İşadamlarımızın önünü açalım."-VİZE SORUNLARI ACİLEN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan da, "Bu kriz, bugüne kadar dünyada yapıla gelen yanlışlara ’dur’ demek ve yeni bir mimarinin temelini atmak için de fırsatlar sunmaktadır" dedi.
Tüm dünyanın, yeni fikirler dinlemeye, anlamaya ve istişare etmeye son derece hazır olduğunu kaydeden Vardan, İslam dünyasının da bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini ifade etti. İslam ülkelerinin, artık dünyanın hammadde deposu ve lüks malların nihai tüketim merkezi olmaktan çıkartılarak, yatırım ve üretim odaklı çağdaş ekonomiler haline gelmesi gerektiğini dile getiren Vardan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Üretim, ticaret ve finans alanında bir iktisadi bütünleşme için derhal harekete geçilmelidir. Bu idealin gerçekleşmesi için gerek üretimde gerekse ticarette, motive olmuş ve disipline edilmiş bir iş ve istihdam ortamı, gelişmiş organizasyon kapasitesine sahip işletmecilik anlayışı ve kalite bilinci oluşturulmalıdır. Bu meyanda, İslam ülkelerinin birbirleri arasındaki ticareti zorlaştıran ve zaman zaman engelleyen vize, akreditif teyit mekanizması, standardizasyon ve derecelendirme gibi sorunlar acilen görüşülüp bir çözüme kavuşturulmalıdır. İslam Kalkınma Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası gibi çatı kuruluşlar bu sorunların çözümünde öncü olmalı, İslam ülkelerinde özgün projelerin desteklenmesinde ve sermaye hareketlerinin doğru yönlendirmesinde inisiyatif kullanmalıdır."
İslam ülkelerinde alternatif iktisadi düşünce ve uygulamalarının etkin bir şekilde hayata geçirecek ve dünyaya model sunabilecek güçlü bir beşeri sermaye alt yapısı oluşturulması gerektiğini belirten Vardan, İslam ülkelerinin karşılaştığı bölgesel ve küresel sorunların çözümünü, öncelikle kendi içinde araması ve ortak bir bakış açısı geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Uluslararası İş Forumu Başkanı Erol Yarar, islam ülkelerinin birbirleri arasında gümrükleri kaldırmasını, vize uygulamasını kaldırmasını istedi. Yarar, islam ülkeleri arasındaki çifte vergilendirmenin de sıkıntılara yol açtığına dikkat çekti. (ANKA)

bigPara.com