Hükümet sendikalarla yasaları görüşecek

Hükümet sendikalarla yasaları görüşecek
Hükümet sendikalarla yasaları görüşecek

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, 7 Ekim de işçi ve işveren konfederasyonları ile bir zirve yapacak.fotoğraf: CEM öKSüZ / aa

Haber: HACER BOYACIOĞLU / Arşivi

ANKARA - Anayasa paketinde çalışma hayatını ilgilendiren değişikliklerin yaşama geçirilmesi için ilk adım atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 Ekim’de işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üçlü danışma kurulunu toplantıya çağırdı. Üçlü danışma kurulunun gündemi anayasa değişikliklerini hayata geçimek için yol haritası çıkarmak olacak.
Anayasa değişikliklerinin önemli bir bölümü, çalışma hayatını ilgilendiriyor. Birden çok sendikaya üye olma yolunun açılması, memurlara toplu sözleşme hakkı verilmesi, sendikanın grev ve lokavt durumunda işçilerin verdiği zarardan sorumlu tutulmaması gibi düzenlemeler anayasa paketinde yer alıyor. Ekonomik ve Sosyal Konsey de, anayasa değişikliğiyle temel kurumlar arasına girdi. Ancak anayasa değişikliklerinin hayata geçirilebilmesi için, anayasa değişikliklerine paralel yasal değişikliklerin de yapılması gerekiyor. Yasal değişiklik sürecinin, TBMM ’nin de yoğunluğu dikkate alınarak yaklaşık 1 yıllık bir sürede tamamlanması öngörülüyor.

7 Ekim’de üçlü zirve yapılacak
Yasal değişiklikler için hazırlıkları başlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 Ekim ’de üçlü danışma kurulunu da toplantıya çağırdı. Türk-İş, Hak-İş, DİSK , TİSK ve Çalıma Bakanlığı kurulun üyeleri arasında sayılıyor. Üçlü danışma kurulu, 2821 sayılı sendikalar kanunu ve 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununda anayasa değişiklikleri sonrasında yapılması gereken değişiklikleri görüşecek. 2821 ve 2822 sayılı yasaların değişikliği daha önce de gündeme gelmişti. Ancak bu değişiklikler, taraflar uzlaşamadığı için gerçekleşmedi. Çalışma Bakanlığı sadece anayasal değişikliklerle ilgili bir düzenleme yapmak istemiyor. Sendika üyeliği, grev, toplu iş sözleşmesi gibi temel konuların tamamının da gözden geçirileceği toplu bir değişikliği gerçekleştirmek istiyor.


  ETİKETLER:

  TBMM

  ,

  Ankara

  ,

  Anayasa

  ,

  DİSK