Hükümet teşvikte ısrarlı

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, IMF'nin bütçeye yük getireceği gerekçesiyle kapsamının genişletilmesine karşı çıktığı Teşvik Yasası'nın 2004'teki maliyetinin 98 milyon YTL (98 trilyon lira) olduğunu, buna karşılık 2.5 milyar YTL (2.5 katrilyon lira) tutarında yeni yatırımın önünü açtığını söyledi.

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, IMF'nin bütçeye yük getireceği gerekçesiyle kapsamının genişletilmesine karşı çıktığı Teşvik Yasası'nın 2004'teki maliyetinin 98 milyon YTL (98 trilyon lira) olduğunu, buna karşılık 2.5 milyar YTL (2.5 katrilyon lira) tutarında yeni yatırımın önünü açtığını söyledi.
Teşvik kapsamındaki illerin sayısını 36'dan 49'a çıkaran yasa tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde konuşan Kemal Unakıtan, yasanın ilk yılki uygulama sonuçları hakkında bilgi verdi.
Unakıtan'ın verdiği bilgiye göre, herhangi bir teşvikin olmadığı 2003 yılında söz konusu 36 ilde 303 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 2004'te bu sayı 660'a ulaştı. Toplam 2.5 milyar YTL'lik sabit yatırım öngörülen teşvikli yatırımların tamamlanmasıyla 31 bin 483 kişilik istihdam yaratılacak. Kemal Unakıtan, gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanan istihdam sayısının uygulamanın ilk dönemi olan 2004 yılının Mart ayında 25 bin olduğunu, aralık ayında ise bu sayının 120 bin kişiye yaklaştığını belirtti. Unakıtan, yasa kapsamında geçen yıl teşviklerin maliyeti hakkında da bilgi verdi.
Buna göre, 52.5 milyon YTL sigorta primi, 35 milyon YTL gelir vergisi stopajı ve 10.4 milyon YTL de enerji teşviki olmak üzere toplam 97.9 milyon YTL'lik (97.9 trilyon TL) teşvik sağlandı.
IMF'ye güvence
En az on kişilik istihdam öngören yatırımlara bedelsiz arsa verilmesi uygulaması çerçevesinde ise 171 yatırımcıya 28 milyon metrekare arsa ve arazi verildi. Bu yatırımcılar yaklaşık 351 milyon YTL'lik yatırımla 12 bin 663 kişilik istihdam yaratacaklar.
Unakıtan, yatırımı ve istihdamı artırmayı amaçlayan söz konusu teşviklerin, kamu maliyesindeki disiplinden fedakârlık etmeksizin, vergi oranlarının azaltılması yönündeki kararlılıklarıyla da yakından ilgili olduğunu söyledi. IMF'yi ağzına almadan IMF'nin eleştirilerine yanıt veren Unakıtan, mali disiplini, ekonomiyi normalleştirerek yatırım ortamını iyileştiren bir unsur olarak gördüklerini, dolayısıyla mali disiplini korumaktaki kararlılıklarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.
Komisyon, hükümetten gelen tasarının yanı sıra çeşitli zamanlarda milletvekillerince yatırım teşviklerine ilişkin verilen yedi ayrı yasa teklifinin birleştirilmesi amacıyla tasarıyı alt komisyona havale etti. Unakıtan gazetecilerin sorusu üzerine, teşvikten yararlanacak il sayısını artırmayı ve kapsamını genişletmeyi düşünmediklerini söyledi.
Tasarı ne getiriyor?
Hükümetin tasarısı, teşvikli iller kapsamına, Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman ve Nevşehir'in de alınmasını öngörüyor. Tasarı uyarınca, yeni yatırımlara gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren hissesi ve
enerji desteği sağlanacak.
Geçen yıl çıkarılan yasadan farklı olarak, kapsamdaki illerde 1 Ekim 2003 tarihinden önce faaliyete geçmiş olan işletmelerin, 1 Mart 2004 tarihinden itibaren işçi sayılarını fiilen ve sürekli olarak yüzde 10 oranında ya da en az 20 işçi artırmaları halinde, yatırımın bulunduğu yere göre yüzde 20 ile 50 arasında enerji tüketim bedelleri Hazine tarafından karşılanacak.