'Hükümetler vergi gelirlerini boşa harcıyor'

'Hükümetler vergi gelirlerini boşa harcıyor'
'Hükümetler vergi gelirlerini boşa harcıyor'
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yaptığı araştırma, insanların, hükümetlerin vergilerden elde ettiği gelirin yarısından fazlasını israf ettiğine inandığını ortaya çıkardı.

LONDRA- BBC’nin, uluslararası kamuoyu araştırma şirketi GlobeScan ve Maryland Üniversitesi Uluslararası Siyaset Davranışları Program’ına Haziran ve Eylül 2010 arasında 22 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yaptırdığı araştırmaya 22 bin 783 kişi katıldı.

Araştırmada ortaya çıkan veriler ülkeden ülkeye farklılık gösterse bile genel resim bu ülkelerin vatandaşlarının vergilerinin çok iyi harcandığını düşünmediklerini gösteriyor. Ancak birçok kişi hükümetlerinin ekonomide daha aktif rol oynamasını da istiyor.

Kolombiya ve Pakistan’da halkın üçte ikisinden fazlası vergilerin kamu çıkarına harcanmadığını düşünürken, sadece İspanya’da bu oran yüzde 34’e yaklaşıyor.

Araştırma, teşvik programlarının uygulandığı ABD , Almanya ve Fransa gibi ülkelerde ekonomiyi desteklemek için hükümet harcamalarının artmasına güçlü muhalefet olduğunu da ortaya koyuyor. Ekonomiyi desteklemek adına hükümetin harcama yapmasına karşı çıkanların oranı Almanya’da yüzde 66 iken, Fransa’da yüzde 63 ve ABD’de yüzde 58 seviyesinde bulunuyor.

HÜKÜMETLER EKONOMİDE AKTİF ROL ALMALI
Araştırmaya göre, çok güçlü olmasa da hükümetlerin ekonomiyi daha fazla denetlemesi ve düzenlenmesine destek verildiği görülüyor.

Sadece, ABD, İspanya, Türkiye ve Avustralya’da katılımcılar daha fazla düzenlemeye karşı görüş belirtiyor. ABD’de bu oran yüzde 56’yı bulurken, İspanya’da da büyük çoğunluk daha fazla hükümet müdahalesine fikrine olumsuz yaklaşıyor.

Araştırmada, hükümetlerin gıda sübvansiyonlarına destek vermesi lehinde görüşlerin ağır bastığı da ortaya çıkıyor. 22 ülkede, gıda sübvansiyonları lehine temel gıda maliyetlerinin azaltılması için hükümetlerin önlem almasını isteyenlerin oranı ortalama yüzde 78’e ulaşıyor.

Örneğin Filipinler’de gıda sübvansiyonlarını destekleyenlerin oranı yüzde 95’e kadar çıkarken, ABD’de bile katılımcıların yarısından fazlası gıda sübvansiyonlarından yana tavır alıyor. Sadece Almanya’da, vatandaşların çoğu bu sübvansiyonlara karşı çıkıyor.

HÜKÜMETLERİN BORÇLANMALARININ AZALTILMASI
Araştırmaya katılanların yarısından fazlasının hükümetlerin borçlanmalarını azaltması tedbirlerini desteklediği de görülüyor. Vergilendirmenin popüler bir seçenek olduğu Mısır hariç her ülkede vergilerin yükseltilmesi yerine hizmetlerin azaltılması tercih edilen yöntem olarak belirginleşiyor.

Harcamaların azaltılması tercihi özellikle Brezilya, Çin, Almanya, Fransa ve Azerbaycan’da öne çıkıyor.

Tüketici güveninin düşük olduğu da görülüyor. Geçen yıl 17 ülkede yapılan araştırmaya göre tüketici güveni yüzde 28 seviyesindeyken, küresel ekonomi düzelmesine rağmen, tüketici güveninin 2009 yılına göre sadece yüzde 2 daha iyi olduğu belirlendi.

Araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Fransa, Almanya, İspanya, Kanada, Meksika, İngiltere, Brezilaya, Rusya, Çin, Hindistan, Avustralya ve Mısır bulunuyor.(aa)

bigPara.com