Hükümetten çek mağdurlarına müjde: Ceza ertelemesi geliyor

Hükümetin binlerce çek mağdurunu kurtaracak yeni formülüne göre, tarafların vadesi dolan borcun belirli vadelerde ödenmesi konusunda anlaşması halinde, yürütülen soruşturma ve ceza ertelenecek. Uygulamayla, çek kayıtları da tek merkezde toplanacak

ANKARA - Hükümet, binlerce çek mağdurunu kurtaracak formülü buldu. Buna göre, tarafların karşılıklı rızasıyla vadesinde ödenmeyen borcun belirli vadelerde ödenmesi konusunda anlaşması halinde yürütülen kovuşturma, soruşturma ve cezanın infazı ertelenecek. Anlaşma sağlanamaması halinde de yasa ile borçluya belli bir sürede borcunu ödeme imkânı verilecek. Borcun ödenmemesi halinde borçlu yeniden cezaevine girecek. Çek kayıtları da tek merkezde toplanacak. Çek sahibi, alacaklıya çek ile ilgili kendi sicilini gösterebilecek. 

‘Kesinlikle af değil’
AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Adalet Komisyonu’nun gündeminde bulunan ve bayramdan sonra çıkartılmasının hedeflendiği Çek Yasa Tasarısı’nda yapmayı planladıkları değişikliklere ilişkin bilgi verdi. Nurettin Canikli, önerdikleri düzenlemenin de kesinlikle af mahiyetinde olmadığını vurguladı. 

İşte bulunan formül
Buna göre, taraflar vadesinde ödenmeyen borcun belirli vadelerde ödenmesi konusunda anlaşmaları halinde, yürütülen kovuşturma, soruşturma ve cezanın infazı ertelenecek. Eğer borcun ödenmesi için belirli bir vadede anlaşamazlar ise, yasayla belirli bir süre verilecek. Bu süre bir yıldan az olmayacak. Bu durumda taraflar anlaşamasa bile borçlu yasadaki sürede borcunu ödeyeceğini tahhüt ettiği taktirde, yine kovuşturma, soruşturma ve cezanın infazı ertelenecek.
Yani buna göre, hapiste olan kişi serbest kalacak. Eğer bu süre içinde de ödeme yapılmazsa borçlu yeniden cezaevine girecek. Bu düzenleme yasaya geçici madde olarak konulacak ve belirli bir tarihe kadar savcılığa intikal ettirilmiş dosyaları kapsayacak. Bu da geçmiş bir tarih olacak. 

Çek sicili tutulacak
Yapılacak bir başka düzenlemeyle de ÇEK düzenlemesine ilişkin bütün kayıtlar kapsamlı bir şekilde  merkezi bir sistemde tutulacak. Bu sistemde, bütün çek tanzimleri, çek düzenleyenler, bunların geçmiş kayıtları, zamanında ödeyip ödemediğine ilişkin bilgi yer alacak. Çek sahipleri kendilerine verilen özel bir şifre ile yine kendilerine ait bilgileri görebilecek.
Kişiler isterse kendi kayıtlarını kendi şifresini kullanarak başkasına gösterebilecek. Böylece mal veren yani alacaklı konumdaki kişi o çeki tanzim eden kişinin kredibilitesini, geçmişte çek ile ilgili tahütlerinin ne kadarını yerine getirip getirmediğini görme imkânına sahip olacak ve daha rahat karar verebilecek. Bu bilgiler asla kamuya açık olmayacak. Çek kayıtlarının bir merkezde tutulmasıyla da uzun vadede çek kullanımının ciddi anlamda zaptırapt altına alınması hedefleniyor.
AKP’li Nurettin Canikli’nin verdiği bilgiye göre, kullanılan çek sayıları 2006 yılında 26 milyon, 2007 yılında 30 milyon 106 bin, 2008 yılında 34 milyon 936, 2009 Ekim sonu itibarıyla ise 37 milyon 790 bin. Canikli, yaygın kullanımına rağmen, vadesinde ödenmeyen ve dava konusu yapılan çek sayısının 2000 yılında 262 bin, 2001’de 307 bin, 2002’de 177 bin, 2003’te 131 bin, 2005’te 97 bin, 2006’da 115 bin, 2007’de 142 bin, 2008’de 160 bin, 2009 yılının (10 aylık) ekim ayı sonu itibarıyla 240 bin olduğunu anlattı.

2 bin 116 kişi çek mahkûmu
Çek Kanunu’na muhalefetten mahkûm olan ve hapis cezası çekenlerin sayısının 24 Kasım itibarıyla 2 bin 116 kişi olduğunun altını çizen AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, sadece 2009 yılında çek cezasından verilen mahkûmiyet sayısının 60 bin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu sayının 2008 yılında 110 bin olduğu dikkate alındığında, şu anda mahkûm olarak cezası infaz edilenlerin sayısının çok cüzi rakamda kaldığı görülüyor. Şu anda mahkûm olan 2 bin 116 kişi, haklarında mahkûmiyet kararı verilen ve yargı süreci devam eden yüz binlerce kişi bu sıkıntılardan, bu baskıdan kurtulmak istemektedir.”
 (Radikal)