Hükümetten petrol stokuna yakın takip

Petrol piyasasında arz güvenliğinin sağlanması ve ulusal petrol stok sisteminin daha etkin işlemesini teminen, kamu ve özel sektörün elindeki mevcut petrol stoklarını birleştirmeye dönük 'Ulusal Petrol Stok Ajansı' kuruluyor.

ANKARA - Petrol piyasasında arz güvenliğinin sağlanması ve ulusal petrol stok sisteminin daha etkin işlemesini teminen, kamu ve özel sektörün elindeki mevcut petrol stoklarını birleştirmeye dönük 'Ulusal Petrol Stok Ajansı' kuruluyor.
Edinilen bilgiye göre, Ulusal Petrol Stok Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun taslağı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Taslağa göre, kamunun yanı sıra özel sektörün elindeki mevcut petrol stoku, kurulacak ulusal stok ajansına devredilerek 'kamu malı' sayılacak.
Böylelikle mevzuat gereği zorunlu 90 günlük petrol stoku, Stok Ajansı vasıtasıyla tutulurken, özel sektörün ayrıca yaratacağı kapasiteyle daha yüksek stoka ulaşılmış olacak. Uygulamayla özel sektörün stok maliyeti de düşecek.
Söz konusu taslakla, Türkiye'de Ulusal Petrol Stok Ajansı'nın kurularak, petrolün 'kamu malı' olarak stoklanması amaçlanıyor.
Bakanlığın 2007 yılı programında da yer alan Ulusal Stok Ajansı'nın kurulmasıyla, mevcut durumda komisyon alarak görevini ifa etmekte olan Ulusal Stok Komisyonu, 'Stok Ajansı' olarak yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulacak. Taslak çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanarak, özel sektörün görüşlerine açılması bekleniyor.
'Özel sektör rahatlayacak'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sami Demirbilek, mevcut yapıda petrol stoklarının özel sektöre getirdiği finansal yükün, ticareti etkilediğini, bu düşünceyle karışık bir stok tutmak yerine ulusal stokların 'kamu malı' olarak tutulacağını söyledi. Demirbilek, "Böylece özel sektörün kendi ticari amaçlı tutacağı stoklar da, bizim ek güvencemiz olacak" dedi.
Sektör temsilcilerinin de Ulusal Stok Ajansı'na olumlu baktıklarını ifade eden Sami Demirbilek, ajansın, sektörün üzerindeki finansal maliyetleri azaltacağını söyledi.