İçme suyu seçim öncesi yine bütçede

İçme suyu seçim öncesi yine bütçede
İçme suyu seçim öncesi yine bütçede
Haber: NEŞE KARANFİL / ANKARA / Arşivi

İçmesuyu ve atıksu projeleri için belediyelere iki yıl aradan sonra tekrar bütçeden kaynak aktarılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Meclis’e sunduğu bütçe tasarısına göre bu yıl köylerin altyapı ihtiyaçları için 400 milyon liralık ödenek ayrılacak. Ödemeler İller Bankası kanalıyla yapılacak. Ödenekler önceden belediyelere direk gönderiliyordu.
Hükümet küçük belediyelerin içmesuyu ve atıksu sorunlarının çözülmesi için bütçeden 2007’de 300 milyon lira ve 2008’de 300 milyon liralık ödenek ayırmıştı. 2011 bütçe tasarısının 17’nci maddesiyle belediyelere altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kaynak aktarılması ve bu kaynağın nasıl kullanılacağı düzenlendi. 

KÖYDES’e 950 milyon lira
Maddeye göre, belediyelerin içmesuyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne ödenek verilecek. İhtiyaç olması halinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresine de ödenek aktarılabilecek. Belediyelere yapılan Hazine yardımları haczedilemeyecek ve üzerine de ihtiyari tedbir konulamayacak.  2005 yılından beri uygulanan KÖYDES projesine ise 2011 yılında 950 milyon liralık ödenek verildi. Ödenek miktarı 2010 yılında ise iki katına çıkarıldı.