İcra iflasta cezaya indirim

İcra İflas Yasası'nın ceza içeren hükümleri, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK doğrultusunda değiştiriliyor. İcra İflas Yasası'ndaki cezalarda indirime gidiliyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - İcra İflas Yasası'nın ceza içeren hükümleri, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni TCK doğrultusunda değiştiriliyor. İcra İflas Yasası'ndaki cezalarda indirime gidiliyor. Hapis cezaları paraya çevrilebilecek.
AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin tarafından TBMM başkanlığına sunulan yasa teklifi, İcra İflas Kanunu'nun cezaları düzenleyen 20 maddesinde değişiklik yapıyor. Yasa teklifine göre, alacaklısını zarara sokmak kasdıyla mallarını satan veya gizleyenler için öngörülen hapis cezasının üst sınırı üç yıldan iki yıla indirilirken, 1000-100 bin YTL (milyar) arasındaki para cezası da miktar sınırlaması konulmadan 'adli para' cezasına çevrilecek. İflas ve konkordato işlemlerinde iflas bürosu yetkililerine rüşvet verenlere öngörülen hapis cezasının üst sınırı da üç yıldan iki yıla çekilecek. Rüşvet alan iflas bürosu veya iflas idaresi yetkilisi için öngörülen 'iki katı' artırımlı ceza da 'yarı oranında artırılır' diye değiştirilecek.
Disiplin cezası da var
Konkordatoda veya İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde yapılan anlaşmalarda yetkili kimseleri hataya düşüren ya da uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlularla ilgili suçun tanımında değişikliğe gidiliyor. Böylece, yanıltma işlemi sahte evrak düzenleyerek yapılmışsa, sahte evrakla ilgili ayrıca cezalandırma yoluna gidilecek. İflas etmiş kişinin mallarını ellerinde bulunduranla ona borçlu üçüncü kişiler, bir ay içinde malları iflas idaresi emrine vermek zorunda olacak. Buna uymayanlar, malın değerinin dörtte biri kadar idari para cezası verilecek. Ancak bu ceza, 500 YTL'den (500 milyon lira) az olamayacak. Yasa teklifi, İcra İflas Kanunu'na 'disiplin cezası' müessesesini getiriyor. Buna göre, süresinde beyanda bulunmak üzere icra dairesine gelmeyen ve yazılı beyanda bulunmayan borçlular, alacaklının şikâyeti üzerine 10 gün disiplin cezasına çarptırılacak.
'Tazyik hapsi' geliyor
Halen disiplin cezası yerine 10 günden bir aya kadar hapis cezası uygulanıyor. İcra İflas Kanunu'na göre, istenen beyanı gerçeğe aykırı yapanlar için bir aydan altı aya kadar olan hapis cezası, üç aydan bir yıla çıkacak. İcra İflas Kanunu bu yasa teklifiyle 'tazyik hapsi' kavramı ile de tanışacak. Buna göre, borcunu ödemeyenleri ödemeye zorlamak amacıyla bir yıla kadar tazyik hapsine karar verilebilecek. Hapse giren kişi borcun tamamını veya o tarihe kadar ödemesi gereken bölümü öderse, hapis cezası duracak.
Ödemelerde yeniden aksama olması durumunda hapis cezası kaldığı yerden devam edecek. İcra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını mazeretsiz ihlal eden borçlulara uygulanan iki aydan altı aya kadarlık hapis cezası, 'üç aya kadar tazyik hapsi' olarak değiştirilecek. İcra İflas Kanunu'nun cezai hükümleriyle ilgili icra mahkemesi kararlarına karşı itirazlar Yargıtay yerine, yargı çevresindeki ağır ceza mahkemesine yapılacak.
Hapis cezalarının paraya çevrilemeyeceğine ilişkin hüküm de İcra İflas Kanunu'ndan çıkarılacak. Ticari işletmelerde yöneticilerin sorumluluğunu düzenleyen ve altı aydan iki yıla kadar hapis, 4 bin YTL'den 400 bin YTL'ye kadar para cezası öngören madde de yasadan çıkarılıyor.