İDO ve İGDAŞ satışı için düğmeye basıldı

İDO ve İGDAŞ satışı için düğmeye basıldı
İDO ve İGDAŞ satışı için düğmeye basıldı

İDO, 87 gemi ve 86 iskele ile şirket dünyanın en büyük araç ve yolcu deniz taşımacılık şirketi.

İstanbul Belediye Meclisi, İDO ve İGDAŞ'ın özelleştirilmesi için Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yetki verdi. Karar tartışmalara rağmen kabul edildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyenin en gözde iki şirketi İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş. ile İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (İGDAŞ) özelleştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a yetki verdi. İki şirketin özelleştirilmesinin önünü açan karar, Meclis’teki uzun tartışmaların ardından oyçokluğuyla kabul edildi.
İBB Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı’nın, İDO ve İGDAŞ’ın özelleştirilmesini öngören teklifi dünkü meclis oturumunda ele alındı. CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Hakkı Sağlam, “Bu iki özelleştirmenin hangi gerekçelerle yapıldığını anlayamadık. Eğer nedeni belediyenin kaynak yetersizliği ise bu doğru değil. Bu kadar büyük bir özelleştirme kamuoyu ile paylaşılmalı, sendikalar, sivil toplum örgütleri ile tartışılarak ortak karar alınmalı” dedi.

AKP destekliyor
Saadet Partisi Meclis Üyesi Ahmet Sadıkoğlu da Topbaş tarafından kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini belirterek, meclisin noter gibi çalışmaması gerektiğini söyledi.
AKP Grup Başkanvekili Ergün Turan AKP Grubu olarak bu özelleştirmenin yanında olduklarını belirterek, özelleştirmeden elde edilecek kaynağın kentsel dönüşüm ve metro çalışmalarında kullanılacağını kaydetti. Tartışmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yetki devri oyçokluğuyla kabul edildi.
Plan Bütçe Komisyonu’nca hazırlanan raporda İDO ve İGDAŞ’ın özelleştirilmesinin gerekçesi “Şehir içi doğalgaz dağıtımı hizmetinin ve deniz yolu ile toplu taşımacılık hizmetinin etkin şekilde yürütülmesi için yapılan yatırımların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev hizmet alanlarında etkin, nitelikli ve verimli kamu hizmeti sunabilmesi için belediyeye kaynak sağlanması, kamu menfaatlerinin ve genel kamu yararının tesisi için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin sermayesinin yüzde 100’üne sahip olduğu İDO ile İGDAŞ’ın özelleştirilmesi uygun olacağı belirtilmiştir” diye açıklanıyor. 

Metro hattı genişletilecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş nisan ayındaki yerel seçimlerden önce de İGDAŞ ve İDO’nun özelleştirilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdiğini söylemişti.
Özelleştirmeden beklenen gelirin İstanbul’da metro hatlarının genişletilmesinde kullanılacağını belirten Kadir Topbaş, iki şirket için de yurtdışından talep olduğunu aktarmış ancak isim vermemişti.
Bu arada İGDAŞ’ın özelleştirilmesinin, önce 2006 yılı sonunda, daha sonra ise 2007’nin ikinci yarısında yapılması planlanmıştı. (Radikal)