İGDAŞ'ın satışı torba kanundan çıkarıldı

İGDAŞ'ın satışı torba kanundan çıkarıldı
İGDAŞ'ın satışı torba kanundan çıkarıldı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen torba kanun teklifinde İGDAŞ özelleştirilmesine ilişkin düzenlemeler teklif metninden çıkartıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen torba kanun teklifine Doğalgaz Piyasası Kanunu'na geçici madde eklenerek, İGDAŞ'in özelleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyordu. Komisyon yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu düzenlemeler dün akşamki görüşmeler sırasında AKP 'nin önergesi ile teklif metninden çıkartıldı.

İNTERNET MADDESİ KABUL EDİLDİ
Öte yandan, aynı torba teklif içinde bulunan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan internet ile ilgili madde görüşmelerde kabul edildi. Buna göre, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Başbakanlık veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine TİB tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak; aksi halde, karar kendiliğinden kalkacak.

REUTERS

bigPara.com