İGDAŞ'in satışında son sözü ÖİB söyleyecek

ANKARA - İstanbul Gaz Dağım AŞ’yi (İGDAŞ) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) özelleştirecek. Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’na göre, İGDAŞ 4046 sayılı yasa çerçevesinde özelleşecek. Taslakta, “İGDAŞ mülkiyet ve kâr paylarına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kalmak kaydıyla ÖİB tarafından özelleştirilir” ifadesi yer aldı. Özelleştirmede uygulanacak yöntem, usul ve esasları ÖİB belirleyecek. Özelleştirmeden elde edilecek tutarın bir kısmı dış krediler nedeniyle Hazine’ye, kalan kısım da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ödenecek.

Botaş üçe bölenecek

Taslağa göre, BOTAŞ’ın iletim faaliyeti, LNG tesislerinin işletilmesi ile depolama faaliyetleri ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 3 ayrı tüzel kişilik olarak yeniden yapılandırılacak. BOTAŞ’ın tüzel kişiliği kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle devam edecek. BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri ile Hazine’ye olan yükümlülükleri saklı kalacak. BOTAŞ, ithalatı ulusal tüketimin yüzde 20’si oranına düşünceye kadar LNG ithalatı haricinde yeni alım sözleşmesi yapamayacak. Süresi biten mevcut sözleşmelerini yenilemeyecek. Özel sektör tarafından yapılarak işletilen santrallar; Hazine’ye başvurup; garantilerinden feragat etmek, gaz alımlarını piyasa koşulları içinde ‘basireti bir işletmeci’ gibi davranarak en ekonomik kaynaktan yaptıklarını Kurula ispat etmek ve doğalgazın satın alma maliyetindeki düşüşü elektriğin satış fiyatında bir azalma sağlayacak şekilde yansıtmak şartlarını yerine getirmeleri halinde serbest tüketici olabilecekler. (RADİKAL)

bigPara.com