İGE: İnsani gelişmişlik hayal değil

Uluslararası sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini ortaya koyan İnsani Gelişme Endeksi'nde (İGE), Türkiye'nin 'yüksek insani gelişmişlik' seviyesini yakalaması çok da uzak değil.

ANKARA - Uluslararası sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini ortaya koyan İnsani Gelişme Endeksi'nde (İGE), Türkiye'nin 'yüksek insani gelişmişlik' seviyesini yakalaması çok da uzak değil. Doğuşta yaşam beklentisini 71,6 yıla, yetişkin okuryazar oranını yüzde 93,6'ya, satınalma gücü paritesi (SAGP) ile kişi başına geliri de 9 bin 505 dolara çıkardığında Türkiye, yüksek insani gelişmişlik seviyesini 2011 yılında yakalayacak.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre Türkiye, 2003 yılı verileri ile 68,7 yıl doğuşta yaşam beklentisi, yüzde 88,3 okullaşma oranı ve satınalma gücü paritesine göre (SAGP) 6 bin 772 dolarlık kişi başına gelir ile 0,750 endeks değerine sahip.
Türkiye'nin yüksek insani gelişmişlik alt sınırı olan 0,8 endeks değerine ulaşabilmesi için, altı farklı senaryo ortaya konuluyor. İlk senaryoya göre, 2003 verileri ile 68,7 yıl olan doğuşta yaşam beklentisi rakamının 77,8 yıla çıkarılması, diğer bileşenlerin sabit kalması kaydıyla Türkiye'yi yüksek insani gelişmişlik kategorisine taşıyabilecek. Bunun için 18,2 yıl gerekecek. Bir diğer senaryoda diğer bileşenlerin 2003 yılı ile aynı kalacağı varsayıldı ve kişi başına gelirin 17 bin dolar olacağı varsayıldı. Bu durumda da Türkiye'nin 16,3 yıla ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.