İhalelerde aşırı düşük teklife önlem

Kamu ihalelerinde aşırı fiyat kırılmasını önlemek için mevzuat değişikliği yapıldı. Personel çalıştırılmasına dayalı temizlik, güvenlik gibi hizmet alımı ihalelerinde...

ANKARA - Kamu ihalelerinde aşırı fiyat kırılmasını önlemek için mevzuat değişikliği yapıldı. Personel çalıştırılmasına dayalı temizlik, güvenlik gibi hizmet alımı ihalelerinde, asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecek. Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişiklik öngören düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 18 Ekim 2006'da yürürlüğe girecek.
Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde,
'temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri' ile sınırlı olmak üzere tekliflerin değerlendirilmesinde genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden yüzde 3 oranında 'sözleşme ve genel giderler' hesaplanacak. Mevcut tebliğde ise, yüzde 2 oranında sözleşme gideri belirleniyor.
Teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen teklif bileşenleriyle ilgili açıklama istenecek. İstekliler tarafından yapılan açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecek. Asgari işçilik maliyeti üzerinden yüzde 3'lük genel gideri karşılamayan teklif reddedilecek.