İhaleye AB düzeni geliyor

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Osman Sener Akkaynak, Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerde ele alınacak en önemli konuların başında...

ANKARA - Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Osman Sener Akkaynak, Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerde ele alınacak en önemli konuların başında, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan ve yerli isteklilere yüzde 15'e kadar sağlanan avantajın geldiğini belirterek, söz konusunu oranın 'ayrımcılık' olarak değerlendirildiğini ve aşağı çekilmesi gerektiğini söyledi.
Akkaynak, ihalelere yabancıların katılma eşiğini belirleyen tutarların Türkiye'de yüksek, AB'de ise biraz daha düşük olduğunu belirterek, bu alanda da bazı değişiklikler yapılacağının da altını çizdi.
Akkaynak, Kamu İhale Kanunu'nun çıkarılması sırasında da avantajların en çok tartışılan konulardan biri olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: "Yüzde 15'in ne kadar aşağı çekileceği ya da ne zaman kaldırılacağı gibi konular, müzakere sürecinde belirlenecek. Ancak uygulamaya bakıldığında, yılın dokuz ayında yabancı isteklilere açık ihalelerde, yerli istekliler lehine avantaj sağlayan ihalelerin oranı yüzde 2 ve çok düşük. Henüz bu çok etkin kullanılmıyor. Bu oran yüzde 50'yi aşarsa, o zaman kesin ayrımcılıktan söz etmek mümkün. Buna ihale sayısı olarak bakarsanız çok daha düşük. Ama rakam olarak büyük ihaleler uluslararasına açık olduğu için yüzde 2'lik oran ortaya çıkıyor. Bu oran bizi ayrımcılık yaklaşımından çok kurtarmayacak; çünkü mevzuatta yüzde 15'e kadar olanak tanınıyor."
Geçiş süreci istenecek
Akkaynak, 3 Ekim'de başlayan tam üyelik müzakereleri çerçevesinde 'kamu alımları' başlığında uyum için geçiş süresi isteyeceklerini ifade etti ve Polonya ile Slovakya'nın da tam üyelikten sonra iki yıl içinde uyum gösterecekleri taahhüdü verdiklerini anımsattı.
Akkaynak, AB ile 7-9 Kasım'da Brüksel'de başlatılan tanıtıcı taramadan sonra 28 Kasım'da ikinci aşamaya geçileceğini söyledi.
Kamu alımları başlığında görüşmeleri sürdürecek yetkili kurum olan KİK'in Başkanı Akkaynak, Kamu İhale Yasası'nda bazı değişiklikler yapılması için çalışma yürüttüklerini ve bunun hem AB'ye uyum hem de mevcut işlemlerin yürütülmesi açısından gerekli olduğunu söyledi.
Enerji, su ve ulaştırma sektörlerini Kamu İhale Kanunu'na dahil eden taslağı Maliye Bakanlığı'na gönderdiklerini, tarama sürecinde yasada başka bazı değişiklikler de gerekebileceğini vurgulayan Akkaynak, "TBMM'ye göndermeden önce, bazı revizyonlar yapılabilir diye bekletiyoruz. AB'de hem kamu hem de sektörler kanunu var. Biz hangi yolu izleyeceğimize önümüzdeki dönem karar vereceğiz. Ya tüm mevzuat tek çatı altında toplanacak ya da sektörler ve ihaleler ayrı yasada yer alacak" dedi.
Genel ilkelere kabul
Müktesebatın 7 Kasım'da kendilerine takdim edildiğini ve AB'nin sadece direktiflerinin değil, diğer ülkelerle yaptığı uluslararası anlaşmalar da dahil mevzuatın fotoğrafının çekildiğini anlatan Akkaynak, şöyle konuştu:
"AB yetkilileri 'mevzuat bu, uymak istiyor musunuz' diye soruldu. Buna ek olarak, 'buna niyetli misiniz, bunu yapacak mısınız, uymak arzusunda mısınız ve yeterli düzenlemeniz var mı?' Bu sorular Hırvatlarla birlikte bize de soruldu. 28 Kasım'da biz kendi fotoğrafımızı ortaya koyacağız. İki fotoğrafı üst üste koyacaklar ve uymayan noktalar tespit edilecek. Bunlar sonra rapora geçilecek ve müzakerelerin yapılacağı alan belirlenmiş olacak. Ancak biz, AB'nin genel ilkelerini kabul ediyoruz ve uyum konusunda istekli olduğumuzu ifade ediyoruz."
Akkaynak'ın verdiği bilgiye göre, AB ile kamu alımları konusunda yürütülecek müzakerelerde koordinasyon Başbakanlık'ça sağlanacak ve bu koordinasyonu, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Emin Zararsız yürütecek. KİK'in kamu alımları konusunda görevlendirildiğini vurgulayan Akkaynak, "Yapım işleri Bayındırlık Bakanlığı, mal ve hizmet alımı Maliye ya da Sayıştay olabilir. Bunların tümünü yürütecek kurum olarak işlemleri biz sürdüreceğiz" dedi.