İhbarcıya tam koruma

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, kara para suçlarıyla ilgili ihbar mekanizmasını etkin hale getirebilmek için şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara hukuki ve cezai bakımdan tam koruma getirileceğini söyledi.

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, kara para suçlarıyla ilgili ihbar mekanizmasını etkin hale getirebilmek için şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara hukuki ve cezai bakımdan tam koruma getirileceğini söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu, Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) Teşkilat ve Görevleri ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun tasarısını alt komisyona havale etti. Tasarıyla ilgili bilgi veren Unakıtan, MASAK'a gönderilen şüpheli bildirim sayısının yıllık ortalama 274 olduğunu söyledi. Unakıtan, diğer ülkelerde bu sayının binlerle ifade edildiğini belirtti.