İhracatçı torbayı bekliyor

Hükümetin ihracatçılar için temiz sayfa açma hayali başka bahara kaldı. Anayasa değişiklinde desteğine ihtiyaç duyulan CHP'yi ikna etmek için rafa kaldırılan torba af yasası çıksaydı...
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Hükümetin ihracatçılar için temiz sayfa açma hayali başka bahara kaldı. Anayasa değişiklinde desteğine ihtiyaç duyulan CHP'yi ikna etmek için rafa kaldırılan torba af yasası çıksaydı, ihracatçıların 1989'dan bu yana birikmiş kur farkı ve cezaları affedilecekti. Kur farkı ve cezalarının tutarı 1991 yılı itibarıyla 336.2 milyon YTL'yi buluyor.
2006 bütçesinin yasalaşabilmesi için zorunlu olan Anayasa değişikliğini tehlikeye atmamak amacıyla torba af yasasının Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin askıya alınması, en çok ihracatçıları üzdü. Kanun çıkmış olsaydı, bir devre damgasını vurmuş olan 1989 öncesinde gerçekleştirilen bir çok hayali ihracat dosyası tamamen kapatılmış olacak ve bu şirketlerin sahipleri açısından temiz bir sayfa açılacaktı.
Krizzede af bekliyordu
Görüşmeleri şimdilik askıya alınan tasarı, 1989'dan önce gerçekleştirdikleri ihracatın bedeli olan dövizi bugüne kadar yurda getirmemiş olan ihracatçıların 'kur farkı ve cezalarından' kurtulmalarını öngörüyor. Maliye Bakanlığı verilerine göre, kur farkı ve gecikme cezalarından dolayı 312 firmanın 1391 dosyası vergi dairelerince alacak takibinde tutuluyor. Bu firmaların ödemeleri gereken kur farkı ve gecikme cezası, 1991 itibarıyla yaklaşık 336.2 milyon YTL İhracat işlemlerinin bir kısmının yaklaşık 20 yıl önce gerçekleştirilmesi nedeniyle aradan geçen zaman içinde iflas, fesih, faaliyetin durdurulması veya sona erdirilmesi, adres değişikliği gibi nedenlerle pek çok firmaya ulaşılamadığı, ulaşılsa bile bu firmaların, kur farklarının tahsilatını karşılayacak miktarda malvarlığının bulunmadığı dile getirildi.
Ulaşılması mümkün olmayan firmaların sahipleri için şu an tek yaptırımın, vergi dairelerince yurda giriş çıkış yasağı koymak olduğu kaydedildi. Tasarı, hayali ihracatçıların yanı sıra ekonomik kriz mağduru ihracatçılar ile Irak'tan paralarını alamayan Körfez krizi mağdurlarını da ilgilendiriyor.
Birinci grupta yer alan ihracatçıların 1997 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararlarıyla "ihracat taahhüdünü kapatma süreleri"nin uzatılması nedeniyle, bu ihracatçılara kredi kullandıran bankaların ödemeleri gereken kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) ve banka sigorta muameleleri vergisi (BSMV) asılları ile gecikme faizleri ödenemeyecek kadar yüksek boyutlara ulaştı. Tasarı yasalaştığı takdirde, süresi geçtiği halde bugüne kadar kapatılmamış olan kredilere ilişkin KKDF ve BSMV asıllarının ödenmesi durumunda, faiz ve gecikme cezaları affedilecek.
Irak mağdurları
Şimdilik askıya alınan tasarı, Körfez Krizi nedeniyle Irak'tan alacaklarını tahsil edemedikleri için Eximbank'tan 161.7 milyon dolar ve 4.1 milyon avro tutarında kredi kullandırılan müteahhit, ihracatçı ve nakliyeci firmaları da yakından ilgilendiriyor.
Hazırlanan yasa tasarısı, toplam 49 firmaya kullandırılan bu nakdi ve gayri nakdi kredilerin tasfiyesi konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki veriyor. Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) önerisiyle alınacak kararla, söz konusu firmaların bu borçlardan kurtulmalarının da yolu açılmış olacak.