İhracatın vitesi küçüldü

Temmuz ihracatı yüzde 1.1'lik artışla 5.7 milyar dolar oldu. Sektör, dört yıldan beri ilk defa düşen rakamdan tedirgin.

TRABZON - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı, daha önce yaptıkları uyarıların dikkate alınmaması sonucunda, ihracatın son 4 yılda yakaladığı artış trendinin temmuz ayında yerini durgunluğa bıraktığını bildirdi. Satıcı, Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre oldukça düşük bir oranda yüzde 1.1 artarak 5 milyar 726 milyon dolar, ocak-temmuz dönemi yedi aylık ihracatının yüzde 17.17 artarak 41 milyar 69 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Satıcı, temmuz ihracat rakamlarını Trabzon Liman Bölgesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
Temmuz itibarıyla yedi aylık ihracat rakamları ve bu rakamların sektörel dağılımıyla ilgili bilgiler veren Oğuz Satıcı, şöyle konuştu: "Temmuz ihracatımız oldukça düşük oranda yüzde 1.1 artarak 5 milyar 726 milyon dolar, ocak-temmuz dönemi yedi aylık ihracatımız ise yüzde 17.17 artarak 41 milyar 69 milyon dolara yükseldi. Temmuz ihracat artışının geçen yıl gerçekleşen yüzde 33.9'luk artışa göre oldukça düşük kaldığını da ifade etmek isteriz. Ayrıca bu ivme kaybı 2005 ocak-temmuz ihracat artışı olan yüzde 17.17 oranıyla 2004 yılı aynı döneminde gerçekleşen yüzde 35.3 olan ihracat artışıyla karşılaştırdığımızda da kendini belli etmektedir. Bunun yanında 12 aylık ihracatımız ise yüzde 22.9'luk artışla 70 milyar 45 milyon dolara ulaştığını görmek oldukça sevindiricidir."
Rusya'nın etkisi
Satıcı, temmuz ihracatında yüzde 11.2'lik paya sahip tarımdaki artış yüzde 18.4 gerçekleşirken, bu alanda en fazla ihracat artışlarının yüzde 132.2 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 91.9 ile fındık ve mamulleri, yüzde 16.4 ile kesme çiçek sektöründe gerçekleştiğini belirtti.
Satıcı, Rusya ile yaşanan sorunların henüz yeni çözülmesinden dolayı yaş meyve sebze sektörünün ihracatının geçen sene gerçekleşen değeri aşamadığını, bunun yanında tarımdan sebze ve meyve mamulleriyle kuru meyve ve mamullerinin de ihracatında azalma yaşanan diğer sektörleri oluşturduğunu ifade etti. Türkiye ihracatının yüzde 86.4'ünü gerçekleştiren sanayinin aylık ihracatta yüzde 1.1'lik azalma yaşadığını ve 4 milyar 949 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Oğuz Satıcı, şöyle devam etti:
"Sanayi, 2001'den bu yana 2002 Şubat'ı haricinde ilk kez aylık ihracatta azalma yaşadı. Yedi aylık rakama baktığımızda sanayi ihracatı yüzde 15.7 artışla 35 milyar 376 milyon dolar oldu. En büyük azalma yüzde 16.7 ile demir ve demir dışı metallerde. Diğer sanayi ürünlerinde yüzde 13.1, taşıt araçları ve yan sanayinde yüzde 5.1, deri ve mamullerinde yüzde 2.7, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 1.8, değerli maden ve mücevheratta yüzde 1.1'lik azalma oldu. Tekstil ihracatındaki azalma geçen aykinin ardından sektör ihracatının yönünün durağanlaştığını ifade ediyor." Satıcı, "Daha önceki uyarıların dikkate alınmaması neticesinde ihracatımızın dört yılda yakaladığı artış trendi temmuzda kendini durgunluğa bırakmış, ilk defa 10 sektör bir ay içinde ihracat kaybı yaşadı. Özellikle sanayideki gerileme, otoriteleri ciddi biçimde düşündürmeli" dedi.
TİM: 72 milyar dolarlık hedefin tutması zor
TİM Başkanı Oğuz Satıcı, "Sene başında 6 milyar dolarlık ortalamanın yakalanacağı ve ihracatımızın 72 milyar doları aşacağına dair güçlü beklentilerin gerçekleşmesi zora girmiştir" dedi. Türkiye'nin iktisadi sorunlar karşısındaki tutumunu, büyük masaya küçük gelen örtüye benzeten Satıcı, "Örtüyü açık kalan tarafa çekince diğer taraf açıkta kalıyor. Ama kimse 'daha büyük örtü olsun' demiyor" dedi.
Devletin borçları nedeniyle halen uygulanmakta olan politikalarının, yüksek reel faizin döviz kuru üzerinde baskı yapmasıyla kısa vadede baskı altına alınmış görünerek üretici kesimi desteklenmekten uzak kaldığını, bununla birlikte iç ve dış borcun nominal anlamda büyümesinin durdurulamadığını kaydeden Satıcı, şöyle devam etti: "Borç ödemek ancak üreterek ve satarak yapılabilir. İç talepte hareketlenme olmadığına göre ülkemiz ürettiği malları dış pazarda satmaya mecbur. Bu apaçık önümüzde dururken ihracatın ülke ekonomisine yaptığı katkı nispetinde destek görememesinin, kısacası üvey evlat muamelesi yapılmasının sebebini anlayamıyoruz. Buna isyan ediyoruz." Rakamsal olarak ihracat artışının ivmesini kaybettiğini savunan Satıcı, şunları kaydetti: "İhracatımız 6 milyar dolar direncine takılmış ve artış da önemli oranda durağanlaşmıştır. Bu sonucun 3 önemli sacayağı vardır; para, maliye ve bankacılık politikaları. İhracatın temel sorunlarının hep göz ardı edildiği, ihracata kaynak aktarılmadığı, maliyetlerimiz gittikçe arttığı için bu direnç noktasına takılıp kaldık. Sene başında 6 milyar dolarlık ortalamanın yakalanacağı ve ihracatımızın 72 milyar doları aşacağına dair güçlü beklentilerin gerçekleşmesi zora girmiştir." Satıcı, terörün tek hedefinin turizm, etkisinin de turizmle sınırlı olmadığını söyledi. Terör nedeniyle dünyanın refahının yanında uluslararası ticaretin güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirten Satıcı, "Küresel terörün neden bitirilmek istenmediği değil, kimin bitirmek istemediği de sorgulanması gereken gerçek. Terörün ve kaynaklarının net görülebilmesi için bu konuda komplo teorilerinden farklı, bilimsel araştırmaların yapılması elzemdir."
Hazır giyim ve konfeksiyon lider
Temmuzda hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, azalma yaşamasına karşın 1 milyar 234 milyon 256 bin dolar ihracatla ilk sırada yer aldı. Toplam ihracat içerisinde yüzde 11.2'lik paya sahip olan tarım sektörü ihracatında artış yüzde 18.4 olurken, tarım sektöründe içerisinde en fazla ihracat artışları yüzde 132.2 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 91.9 ile fındık ve mamulleri sektörlerinde yaşandı.