İhtiyaç fazlası SSK'lıya çözüm

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri ile ilgili çalışanların tedirginliği sürerken, Sağlık Bakanlığı SSK hastanelerindeki ihtiyaç fazlası sağlık personelinin, aynı il içindeki başka sağlık birimlerine tayin edilebileceğini bildirdi.

ANKARA - SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri ile ilgili çalışanların tedirginliği sürerken, Sağlık Bakanlığı SSK hastanelerindeki ihtiyaç fazlası sağlık personelinin, aynı il içindeki başka sağlık birimlerine tayin edilebileceğini bildirdi.
Hastane devri öncesinde Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, bakanlığa devredilen SSK hastaneleri personelinin atamalarında, yönetmelikte belirlenen standartların aşılabileceği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinde, "Bu şekilde ortaya çıkan standart fazlası kadroların çeşitli sebeplerle boşalmaları durumunda münhal kadrolar kadro ihtiyacı olan diğer birimlere tahsis edilir" denildi. SSK hastanelerinin kapatılması veya sadece personelinin devredilmesi durumunda, bu personelin il içinde bakanlığa bağlı kurumlara atamaları yapılacak.