IIF: Türkiye yatırım dostu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Türkiye'nin resmi yatırımcı ilişkileri programına sahip ülkeler arasında yer aldığını ve...

WASHINGTON - Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Türkiye'nin resmi yatırımcı ilişkileri programına sahip ülkeler arasında yer aldığını ve en fazla yatırım dostu olan ülkelerden olduğunu açıkladı.
IIF'nin yaptığı ve ülkelerin yabancı yatırım çekmede ne ölçüde yardımcı ve şeffaf olduklarını belirlemeyi amaçlayan araştırmada, 20 gelişmekte olan ülkenin son yıllardaki görünümü incelendi. Araştırma, ülkelerin resmi yatırımcı ilişkileri programının olması, İngilizce internet siteleri kurması ve önemli politika yapıcılara ulaşma imkânları gibi yatırımcı ilişkileri ve şeffaflık kriterlerini esas alıyor. Araştırmada baz alınan 20 kritere uyan hiçbir ülke olmadı. Azami 38 puan üzerinden 37 puan alan Brezilya'nın en fazla yatırım yanlısı ülke olduğu belirlendi. Türkiye 30'un üstünde puanla, Brezilya, Şili, Güney Kore, Meksika ve Filipinler ile aynı kategoride yer aldı. Çin'in 3, Rusya'nın ise 4 puan alarak alt sıralarda yer aldığı ifade edildi.