İKB: Potansiyeli yüksek ülkesiniz

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Ahmet Muhammed Ali, Körfez ülkelerindeki büyük likidite fazlasının bir yerlere kaydığını belirterek...

İSTANBUL - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Ahmet Muhammed Ali, Körfez ülkelerindeki büyük likidite fazlasının bir yerlere kaydığını belirterek, bunların potansiyeli yüksek ülke olduğu için Türkiye'ye gelmesinin normal olduğunu söyledi.
Ali, 21. İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 21. toplantısı nedeniyle bulunduğu İstanbul'da bankanın temel amacının, proje finansmanı yoluyla ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak olduğunu kaydetti. Türkiye'nin İslam ülkeleri arasında teknolojik gelişmişlik düzeyi yüksek bir ülke olduğunu vurgulayan Ali, bankanın bir başka faaliyetinin de, Türkiye'den teknoloji transferini sağlamak suretiyle diğer İslam ülkelerinin bundan yararlanması yönünde olduğunu, Türk uzmanlarının daha az gelişmiş İslam ülkelerine gitmesi suretiyle teknoloji transferini sağladığını, kurslar düzenlediğini söyledi.
'Girişimleriniz önemli'
İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmet Muhammed Ali, Türkiye'ye yönelik son dönemde ilgisi artan Körfez sermayesine ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi: "Körfez ülkelerinde büyük ölçüde likidite fazlası var. Bu bir şekilde birtakım yerlere kaymakta. Bu açıdan bunların Türkiye'ye gelmesi normal. Çünkü Türkiye potansiyeli yüksek bir ülke. Dolayısıyla bu ülkelerdeki sermayenin Türkiye'ye doğru akmasında büyük potansiyel, yarar görülmektedir. Türk tarafının yapacağı girişimler, faaliyetler, kanımca Körfez ülkelerindeki yatırımların Türkiye'ye kaymasında büyük katkıda bulunacaktır. Bunun sonucu olarak büyük çapta yatırımın Türkiye'ye gelmesi beklenecektir." İslam Kalkınma Bankası grubu içinde ICIEC adlı bir sigorta kurumunan da bulunduğunu anlatan İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmet Muhammed Ali, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu kurum şu anda yatırımların sigortasını almış durumda. Şüphesiz ki, bunun sonucu olarak Körfez ülkelerinin yatırımlarının Türkiye'ye gelmesinde bu sigorta kurumu bir güvence teşkil ettiği için, Türkiye'ye gelecek olan yatırımların artmasına büyük katkı sağlayacaktır."
'AB bizi tanıyacak'
Ali, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin bir soru üzerine şöyle dedi: "Bu soru bana 15 yıl önce İstanbul'da yine sorulmuştu. O zaman söylediklerimi yinelemek istiyorum. Benim kişisel görüşüme göre Türkiye'nin AB'ye girmesi İslam ülkeleri açısından, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ülkeleri açısından önem taşımaktadır. Dünya çok küçüldü artık, hepimiz köyde yaşar gibiyiz. Artık Avrupa'nın İslam ülkeleri ve İslam Konferansı Teşkilatı ülkelerini anlaması lazım. Türkiye'nin AB'ye girmesi halinde Avrupa ülkeleri İslam ülkelerini ve İKT ülkelerini daha yakından tanıma imkânını elde edeceklerdir. Bu onların yararına olacaktır."