İki basamak daha geliştik

Kemal Derviş'in başkanlığını yaptığı BM Kalkınma Programı'nın 177 ülkeyi kapsayan İnsani Gelişmişlik Raporu'nda Türkiye 98'den 96. sıraya çıktı.

ANKARA - Türkiye BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi'nde iki basamak yükselerek 94. sıraya çıktı. Raporda gelir düzeyindeki artışa rağmen, Türkiye'nin 'insani gelişme'de zorluklarla karşı karşıya bulunduğu vurgulandı. 177 ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren ve her yıl düzenli olarak yayımlanan UNDP 2005 İnsani Gelişme Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin kısmında, küreselleşmenin 'başarı hikâyeleri' arasında yer alan Türkiye'nin artan gelirinin refah yaratma, yükselen gelirlerin, ortalama ömür ve okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine dönüştürülememesi sorunları yaşadığı kaydedildi.
Raporda, gelir düzeyindeki artışa rağmen, insani gelişmede yaşadığı zorlukların Türkiye'yi, 177 ülke arasında bu yıl, 'Orta düzeyde insani gelişmeye sahip' ülke konumuyla, 94. sıraya yerleştirdiği kaydedildi. Buna göre eski verilerle geçen yıl 88. sırada bulunan Türkiye, yeni endekse göre iki basamak yükselerek 96. sıradan 94. sıraya çıktı.
Yaşam beklentisi 68.7 yıl
Bu yılki rapora göre, Türkiye'de ortalama ömür beklentisi 68.7 yıl. Bu düzey de Türkiye'yi 100. sıraya koyuyor. Türkiye, okula kayıt olma açısından ise okula gidebilecek nüfusun kayıtlaşma düzeyinin yüzde 68 olmasıyla, 111. sırada yer alıyor. Satın Alma Gücü (SGP) paritesine göre 6 bin 772 dolarlık kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası yönüyle Türkiye, 75. sırada yer alıyor.
Yoksullukta Türkiye, 103 ülke arasında 19. sırada, cinsiyet-yetki kategorisinde 140 ülke arasında 76. sırada yer alırken, mesleki işlerin yüzde 30'una kadınların sahip olduğu, ayrıca kadınların yönetici düzeydeki işlerde yüzde 6 istihdam edildiği vurgulandı.
Zamanımız azalıyor
BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Kemal Derviş, "Dünyanın aşırı yoksulluğa son vermek için bilgisi, kaynakları ve teknolojisi var, ancak zamanımız giderek azalıyor" dedi. Derviş, rapor çerçevesinde yaptığı açıklamada, "Bu İnsani Gelişme Raporu bize açık bir uyarıda bulunuyor. Binyıl Kalkınma Hedefi'ne ulaşılabileceğini biliyoruz, fakat işler şimdi olduğu gibi giderse, Milenyum Bildirgesi ile verilen sözler tutulamayacak" ifadesini kullandı.