İki günde emeklilik yolda

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyacağı 'Hizmet Belgesi Oluşturarak Emeklilik İşlemlerinin OnLine Yürütülmesi' projesiyle, devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, "2 ay yerine 2 günde" emekli olabilecek.

ANKARA - Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyacağı 'Hizmet Belgesi Oluşturarak Emeklilik İşlemlerinin OnLine Yürütülmesi' projesiyle, devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, "2 ay yerine 2 günde" emekli olabilecek. Edinilen bilgiye göre, yeni projeyle Emekli Sandığı'na tabi çalışanlar için, yeni bir veri tabanı oluşturulacak. Buradaki bilgiler sürekli güncellenecek. Emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları bilgilerinin kişi bazında elektronik ortamda tutulmasını öngören projeyle, mevcut sistemde tam bilinemeyen ve kontrol edilemeyen emekli kesenek ve karşılık tutarları da, günlük izlenecek.
Her ay kurumlardan ne kadar kesenek-karşılık yatırıldığı, bu miktarların doğru olup olmadığı, bunları göndermeyen kurumlar bulunup bulunmadığı da elektronik ortamda anında görülecek. Yeni sistemle birlikte, her devlet memuru ve kuruma tabi diğer kamu görevlisi için, elektronik ortamda hizmet belgesi de düzenlenecek. Böylelikle kişiler, emekli olmak istediklerinde, kurumların hizmet belgesi hazırlaması gerekmeyecek. Emeklilik işlemlerini online ortama alarak, yazışmaları önleyecek proje, hangi kurumda kaç personel bulunduğunu, hangi hizmet sınıfında ve kaç yaşında kaç kişi çalıştığını da kolayca ortaya koyacak.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yetkilileri, mevcut sistemin oldukça karışık ve sağlıksız bir yapı arz ettiğini belirttiler. Verilen bilgiye göre halen yaklaşık 40 bin ayrı kurumdan, buralarda çalışanlara ait yıllık emekli kesenek ve kurum karşılık bilgileri, kâğıt ortamında sandığa geliyor. Gelen bilgileri 'görüntü' olarak kaydeden Emekli Sandığı, kesenek ve kurum karşılık bilgilerini de, yıl ve kurum numarasına göre saklıyor. Bunun sonucunda da, ancak kurum numarasına göre arama yapılabiliyor, kişi bazındaki aramalar da göz taraması ile gerçekleştiriliyor. Elektronik ortamda kayıt olmadığından emekliye ayrılacak memurların emekli kesenek ve kurum karşılıklarının tamamının yatıp yatmadığının kontrolü ya çok zor oluyor, ya da hiç mümkün olmuyor. Memurlar da, kendi emekli kesenek ve karşılık bilgilerine ulaşamıyor.
Sistem nasıl işleyecek?
Kesenek ve karşılık bilgilerinin, internet tabanlı web servisleri kanalıyla, kurumlar tarafından her ay sandığa aktarılmasını içeren yeni sistem, TC kimlik numarasını baz alacak. Sistem, ileride Mernis ve Say2000i ile de veri alışverişi yapacak. Projede ilk aşamada, kurumlarda çalışan iştirakçilerin nüfus bilgileri ile hizmet belgesine temel oluşturacak veriler sisteme yüklenecek. İkinci aşamada her ay gelecek kesenek-karşılık bilgileri ile hizmet belgeleri için gerekli yapı oluşturulacak.
Yeni sistemde kamu kuruluşları, kesenek ve karşılık bilgilerini, her ay elektronik ortamda Sandığa iletecek. Burada emekli kesenek ve kurum karşılık bilgileri için özel bir yapı oluşturulacak. Gerekli veri girişleri de otomatik olarak gerçekleştirilecek. Sistemde, kurumların doğrulanan kayıtlarının çıktısı verilecek. Sandığa da çıktıdaki bu tutar yatırılacak. (aa, Radikal)
Jet emekliliğin ek maliyeti yok
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yetkilileri, emeklilikle ilgili düzenlemenin ilave bir ödenek ihtiyacı yaratmadığını, ek maliyet getirmediğini söylediler. Memurluğa girişi yapılanların bütün dosyasının bir sayfalık sicil belgesinden oluştuğuna dikkat çeken yetkililer, ofis ve eleman maliyetini artıran ve çalışana emekli olurken ek külfet getiren bu uygulamanın ortadan kalkacağını söylediler. Sistem için yılbaşından beri çalıştıklarını belirten yetkili, tüm kurumların bilgi aktarması gerektiğini, ancak sisteme geçişin zorunlu tutulmaması nedeniyle kurumların isteksizliklerinden yakındı. Sandık, işlemlerin hızla tamamlanıp sistemin işlerlik kazanması için çare arıyor. Çalışmanın, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi hedefi ile de çelişmediğine işaret eden yetkililer, "Elektronik ortamda hizmet vermeyen en uygun kurum Emekli Sandığı. Uygulamanın pilot kurumu olması büyük olasılık" dediler.
Primler eksik yatıyor
Emekli Sandığı'nın işe giriş belgeleri dışında memurlara ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmaması, kurumun prim tahsilatını da etkiliyor. Emekli Sandığı üst düzey yetkilisi, bu durumu şöyle dile getirdi: "Her kurum şu kadar personel var diyor ve emekli keseneklerini hesaplıyor gönderiyor. Sayman hesaplıyor, ama biz kurum olarak doğrusunu bilmediğimiz için Allah bereket versin demekten başka seçeneğimiz olmuyor. Belediyeler nezdinde prim incelemesi yaptırdık. Müfettiş geleceğini öğrenince yatırılmayan 93 milyar hesaba yattı."