İki yılda 18 bin 108 yabancı taşınmaz aldı

Yabancıların mülk edinmesine ilişkin bazı kısıtlamaları kaldıran yasanın ardından son iki yılda 18 bin 108 yabancının Türkiye'den 15 bin 141 adet gayrimenkul satın aldığı belirtildi.

ANKARA - Yabancıların mülk edinmesine ilişkin bazı kısıtlamaları kaldıran yasanın ardından son iki yılda 18 bin 108 yabancının Türkiye'den 15 bin 141 adet gayrimenkul satın aldığı belirtildi.
Yabancıların Türkiye'de mülk edinmelerine ilişkin kıstaslar 2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 35. maddesi ile düzenleniyor. Söz konusu madde AKP hükümeti tarafından 19 Temmuz 2003'te kabul edilen bir yasayla değiştirilerek yabancıların mülk edinmesinin önündeki bazı kısıtlamalar kaldırılmıştı. Eski yasaya göre yabancılar belli bölgelerdeki taşınmazları alabiliyor, 30 hektardan fazla taşınmaz ise alamıyordu. Değişiklik ile yabancıların Türkiye'nin her tarafından taşınmaz alabilmelerine olanak tanındı. Bakanlar Kurulu kararıyla 30 hektardan fazla taşınmaz almalarının yolu açıldı. Yeni yasayla yabancı ticaret şirketler için öngörülen taşınmaz yasağı da kaldırıldı.
Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Özak, CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, yabancıların 1934'ten 27 Haziran 2005'e kadar 54 bin 230 adet taşınmaz satın aldığını söyledi. Bu taşınmazların 39 bin 89'u 13 Temmuz 2003'te yapılan yasal değişiklik öncesi gerçekleşti.
Yasal değişiklikle 18 bin 108 yabancı uyruklu kişi tarafından, toplam yüzölçümü 9.2 milyon metrekare olan, 15 bin 141 taşınmaz satın alındı. Düzenlemeyle yabancı şirketlere de mülk edinme hakkı tanındı. Bu hakkı kullanan 8 yabancı şirket, 72 bin metrekare büyüklüğünde 9 mülk edindi. 2005'in ilk altı ayında ise yabanıcılar 3.6 bin taşınmaz edinirken 2.3 bin dönüm arazi yabancılara geçti.