İkinci 500 istihdamda önde

Birinci ve ikinci 500'deki özel imalat sanayi kuruluşlarında çalışanlara yapılan ödemelerin satış gelirlerine oranı açısından da istihdam yoğunluğunda olduğu gibi yine ikinci 500, ilk 500'e göre öne çıktı.


Büyütmek için tıklayınız
İSTANBUL - Birinci ve ikinci 500'deki özel imalat sanayi kuruluşlarında çalışanlara yapılan ödemelerin satış gelirlerine oranı açısından da istihdam yoğunluğunda olduğu gibi yine ikinci 500, ilk 500'e göre öne çıktı. İkinci 500 büyük sanayi kuruluşunda çalışan sayısı incelendiğinde özel kuruluşların çalışan sayısı yüzde 0.7, kamu kuruluşlarının çalışan sayısı yüzde 3 arttı. Toplam çalışanlar sayısındaki artış ise yüzde 0.8 oldu. 1 milyon YTL'lik satış karşılığında istihdam edilen kişi sayısı istihdam yoğunluğu olarak ele alındığında ikinci 500'ün daha önde olduğu belirlendi. İstihdam yoğunluğu incelenen tüm dönem boyunca istikrarlı bir biçimde birincilere göre ikinci 500'deki özellerde 2-3 kat daha yüksek oldu. Satış gelirlerinin yüzdesi olarak çalışanlara yapılan ödemeler 2000'de birinci 500 özel büyük sanayi kuruluşunda yüzde 9.1 iken, geçen yıl bu oran yüzde 6.6'ya geriledi.
2005'te ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunda ihracat yüzde 7.2 arttı. İlk 500'de ise bu oran yüzde 11.3 olmuştu. Rapora göre, ikinci 500 sanayi kuruluşu 2005 Türkiye ihracatının yüzde 8'ini gerçekleştirdi. Bu oran önceki yıl yüzde 8.6 olmuştu. İkinci 500'ün ihracatında ilk sırayı yüzde 46.5'lik pay ile tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektörü aldı. İkinci sırada yüzde 11.7 ile metal eşya, makine teçhizat, üçüncü sırada ise yüzde 10.5 ile gıda, içki yer aldı.