İlaç fiyatına sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatlarını düzenleyen tebliğde değişiklik yaptı. 16 Mayıs 2005'te yürürlüğe girecek tebliğe göre orijinal ürünlerin Türkiye satış fiyatı belirlenirken...

ANKARA- Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatlarını düzenleyen tebliğde değişiklik yaptı. 16 Mayıs 2005'te yürürlüğe girecek tebliğe göre orijinal ürünlerin Türkiye satış fiyatı belirlenirken, referans ülkeler, referans ülkelerde bulunmuyorsa en ucuz olduğu diğer AB ülkesi ve referans ülkeler dışındaki bir ülkeden ithal edilmişse ithal edildiği ülke dahil, o ülkelerdeki fabrika satış fiyatları baz alınacak.
Fiyat belirlenmesinde ithalatçı firmanın beyanıyla yetinilmeyecek. Fabrika fiyatları, o ülkedeki Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği ve temsilcilik yoksa o ülkenin sağlık otoritesinden onay alınarak, başvuru tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuruna göre hesaplanacak.