İlaçta cömert doktor ve reçeteye 'riskli' takip

İlaçta cömert doktor ve reçeteye 'riskli' takip
İlaçta cömert doktor ve reçeteye 'riskli' takip

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en fazla ilaç yazan doktorları, en çok yazdıkları ilacı ve bu ilaçların reçetelerinin gittiği eczaneleri takibe aldı. SGK, “Risk Odaklı Denetim Modeli”ni kullanarak, “riskli” olduğunu tespit ettiği 1322 özel sağlık hizmet sunucusu ile 2364 eczaneyi denetimden geçirdi. Çalışma kapsamında, hastaneler ile eczanelerin riskliliğini tespit etmek amacıyla bazı parametreler belirlendi. Buna göre, reçete sayısı ve reçete tutarları bakımından en çok reçete yazan ilk 100 doktor ve bu doktorların en çok yazdığı ilk 10 ilaç, bu reçetelerinin gittiği ilk 10 eczane, tutar ve kutu adedi bakımından en çok reçete edilen ilk 50 ilaç ve bu ilaçları en çok yazan ilk 10 doktor takibe alındı. Risk Odaklı Denetim Modeli kapsamında, hastaneler için de şu parametreler belirlendi:

Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler veya üçüncü şahısların usulüne uygun ihbar ve şikâyetleri.
Hasta sayısı, ortalama maliyet ve toplam fatura tutarlarında aylar itibariyle normal olmayan artışların tespit edilmesi.

Acil poliklinik hasta sayısında fazlalık veya artış tespit edilmesi.
Acil ve polikliniklerde aynı gün kaydı olan hastalarda artış tespit edilmesi.

Branş dışı muayene ve tetkik işlemlerinde fazlalık tespit edilmesi.”
Bu kapsamda acil müracaat ile ilgili 250, bilgisayarlı tomografi ve MR ile ilgili 279, diyaliz ile ilgili 268, yoğun bakımla ilgili 110 ve diğer bazı işlemlerle ilgili de 415 özel sağlık hizmet sunucusu denetim kapsamına alındı. 2. ve 3. basamak yoğun bakım yatağı olmadığı halde 94 özel hastanenin 2. ve 3. basamak yoğun bakım işlem bedellerine ait toplam 4 milyon 72 bin 232 lirayı kuruma fatura ettiği belirlendi.

bigPara.com