İlk hedefimiz cari açık

İlk hedefimiz cari açık
İlk hedefimiz cari açık

Fotoğraf: EVRİM AYDIN/AA

Yeni teşvik sisteminin en büyük hedefi cari açığın azaltılması olarak belirlendi. İş dünyasından tam destek gelen teşvik paketinin yatırımları özendireceği belirtildi.

EKONOMİ SERVİSİ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın “780 bin kilometrekarelik vatan toprağında insanımıza aynı güveni vereceğiz” diye nitelediği yeni teşvik sistemine iş dünyasından da tam destek geldi. Başbakan Erdoğan özellikle güneydoğunun ve doğunun geri kalmasında on yılların ihmali olduğunu belirterek, yatırımcıları da bölgeye davet etti. Yeni teşvik sisteminin temel hedefini cari açığın azaltılması amacıyla, ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin, Türkiye’de yatırım ve üretiminin arttırılması olarak açıklayan Erdoğan “En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin arttırılmasını, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesini, destek unsurlarının etkinliğinin arttırılmasını, kümelenme faaliyetlerinin özellikle desteklenmesini, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini bu yeni sistemle hedefliyoruz” dedi.
Paketi değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni sistemin Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşüm süreci için ateşleyici bir etki yapacağını belirterek “İthalatın yüzde 70’inin gerçekleştirildiği demir çelik, otomotiv , makine, tekstil, kimya, tarım ve gıda sektörlerinde uygulanacak olan stratejik teşvikler 2023 İhracat Stratejisi ile omuz omuza gidecek” dedi. 

Bölge için çok olumlu
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük de cari açığın makul seviyelere çekilmesi, bölgesel farklılıkların giderilmesi, teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesi gibi ekonomideki temel yapısal meselelere çözüm üretmeyi hedefleyen bir paket olarak göründüğünü bildirdi.
MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan sanayinin desteklenmesine yönelik teşviklerin reel sektöre bir güven ve hız getireceğini kaydederek özellikle stratejik sektörlerin üretimine yönelik desteklerle beraber, yatırım-üretim-istihdam-ihracat hedeflerini kapsayan teşvik mantığının reel ekonomi ile kurumsal bir eşgüdüm sağlayacağını vurguladı.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu da sistemi olumlu bulduklarını ancak Gaziantep’in 3. bölgede olmasını beklemediklerini kaydetti.
TUSKON Başkanı Rızanur Meral özellikle 6. bölgede yapılacak olan yatırımlara verilen desteklerin yeni yatırımları teşvik edecek mahiyette olduğunu dile getirdi, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir paketin en motive edici kısmının yatırım indiriminin geri gelmesi olduğunu belirterek “Bu paketin tam anlamıyla uygulanabilmesi için devletin kurumlarının birbirleriyle uyumlu çalışması gerekir” dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş yerli ve yabancı yatırımcıyı özendiren bir paket olarak değerlendirdiği sistemin hem sanayi yapısındaki değişimi sağlayacağını hem de ithal edilen ara malların üretimi için önemli adım olduğunu dile getirdi. Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Daha önce,’Neden büyük yatırımlar, stratejik yatırımlar ülkemize çekilmiyor’ diyorduk. Yeni paketle bunlar içinde farklı teşvikler planlanmış” derken Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak da sistemle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi bir sıçrama fırsatı yakalayacağını kaydetti.

SEKTÖRLER NE DEDİ

OTOMOTİV
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu: Otomotivin stratejik yatırımlar başlığı altında ele alınması bizim için en önemli fark. Bunun yanı sıra yatırım indiriminin de şirketlere uygulanacak olması, yer tahsisi, test merkezlerinin desteklenmesi gibi detaylar bizim için önemli teşvikler. Bölgelerin 4’ten 6’ya ve teşvik gruplarının üçten dörde çıkarılmasıyla yatırımların daha çok teşvik edileceğini anlıyoruz.

TEKSTİL
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle: Sektör olarak yatırımların içinde adımızın görünmemesini sektörümüzün teşvik edilmeyeceği yönünde algılamadık. Özellikle 5. bölgedeki bir yatırımcının 6. bölgedeki bir yatırımcının imkânlarından yararlanmasını olumlu bulduk. Sadece enerji teşvikinin olmamasını eksiklik gördük. Kısa vadede yatırım planı olmayan biz bile yatırıma sıcak bakıyoruz.

DEMİR
İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki: Özellikle ithal ikame edecek hammadde yatırımlarının üretilmesine yönelik stratejik yatırımların yeri neresi olursa olsun desteklenmesi önemli gelişme. Üretim ve yatırımda KDV istisnası ve iadesi, yine üretim üzerinde istihdamın işveren üzerindeki yükünün azaltılması yatırımları arttıracaktır.

ÇELİK
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci: Gayet geniş kapsamlı bir paket. Duymak istediklerimizin çoğunluğunu duyduk. Pakette sektörümüzde maliyetleri düşürücü kısımlar var. Ancak ihracattaki kabiliyetimizi kısıtlayıcı olan çevre katkı payı, enerji üzerindeki TRT, BTV, ETV kesintileri ve ithalattaki KKDF gibi suni yüklerle ilgili konuları da detaylar içinde duyabilmeyi umuyoruz.

MADEN
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Mehmet Özer: Madencilik sektörü yatırımlarının 5. bölge teşvikine sokulmuş olması çok büyük bir şans. Bu son derece önemli. Bu sayede sanayimizin hammadde temini hızlanacak, ithalatı azaltacaktır.

KİMYA
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz: Açıklanan yeni paketle kimya sektöründe ilaç başta olmak üzere, plastik, kauçuk, boya, kozmetik gibi alt sektörlerde yeni yatırımların önü açılacak.

bigPara.com