İlk 'Orta Vadeli Mali Plan' hazır

Orta Vadeli Mali Plan'a göre, 2006-2008 döneminde işsizlik oranının yüzde 10'dan yüzde 9.6'ya, yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) oranının ise yüzde 5'ten yüzde 4'te düşürülmesi hedefleniyor.

ANKARA - Orta Vadeli Mali Plan'a göre, 2006-2008 döneminde işsizlik oranının yüzde 10'dan yüzde 9.6'ya, yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) oranının ise yüzde 5'ten yüzde 4'te düşürülmesi hedefleniyor.
Yüksek Planlama Kararı (YPK) ile Türkiye'nin ilk Orta Vadeli Mali Plan'ı son şeklini aldı. Plan'ın kapsadığı dönem olan 2006-2008'de, ekonomide sürdürülebilir büyüme ortamının devam ettirilmesi ve ekonomik istikrarın güçlendirilmesi hedeflenirken, enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceği tahmin ediliyor. AB ile müzakere sürecinde yatırımların ve ekonomik büyümesiyle istihdamda belirgin bir artış bekleniyor. 2006-2008 döneminde büyüme oranı yüzde 5 olarak esas alınacak. Gayri safi mili hasılanın bu dönemde 364.9 milyar dolardan 422.4 milyar dolara, kişi başına gelirin de 4.9 bin dolardan 5.6 bin dolara çıkacağı öngörülüyor. Aynı dönemde işsizliğin yüzde 10'dan 9.6'ya, yıl sonu TÜFE oranının ise yüzde 5'ten 4'e düşmesi hedefleniyor.