İller Bankası 'İlbank' olacak

İller Bankası'nın yeniden yapılandırılması amacıyla kanun taslağı hazırlandı.

ANKARA - İller Bankası'nın yeniden yapılandırılması amacıyla kanun taslağı hazırlandı. Taslağa göre İlbank, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların finansman ihtiyacını karşılayacak, mahalli hizmetlere yönelik proje geliştirecek, danışmanlık hizmeti verecek.
Başbakanlık'ta ilgili kuruluş temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda son şekli verilecek taslak ile İller Bankası, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzelkişiliğe sahip ve merkezi Ankara'da bulunan İlbank unvanlı, bir kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet verecek.
3 milyar YTL sermayeli bankanın hisseleri, başka bir işleme gerek kalmadan ve bedelsiz olarak Hazine'ye devredilmiş sayılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın başından itibaren de belediye ve il özel idarelerinden sermaye payı tahsil edilmeyecek.
Emekli olana ekstra yüzde 25 ikramiye
Taslak uyarınca banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülecek.
Ücret, ikramiye, diğer mali ve sosyal haklar ile sözleşme esasları ise Genel Kurul'ca belirlenecek. Bankada çalışan personelden emeklilik hakkını kazanmış olanlar altı ay, bu hakkı 2006 sonuna kadar kazanacak olanlar da yürürlülük tarihinden itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunurlarsa, kendilerine yüzde 25 fazlasıyla emekli ikramiyesi ödenecek.