İmalat sanayii tedbirli gidiyor

İmalat sanayinde kapasite kullanımı, bu yılın eylül ayında yüzde 82.9 oldu. Devlet İstatistik Enstitüsü, İmalat Sanayii Aylık Eğilim Anketi eylül sonuçlarını açıkladı.

ANKARA - İmalat sanayinde kapasite kullanımı, bu yılın eylül ayında yüzde 82.9 oldu. Devlet İstatistik Enstitüsü, İmalat Sanayii Aylık Eğilim Anketi eylül sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2004 yılı Eylül ayında yüzde 84.3 olan üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanım oranı, bu yılın eylülünde 1.4 puan azalarak yüzde 82.9 indi. Eylülde en yüksek kullanım oranı, yüzde 94.5 ile radyo, TV, haberleşme cihazları imalatında görüldü. Söz konusu ayda imalat sanayinde kapasite kullanım oranı kamuda yüzde 89.2, özel sektörde yüzde 81.2 oldu.
Bu arada, tam kapasite ile çalışamama nedenleri göz önüne alındığında eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, dış pazarda talep yetersizliği yüzde 21'den yüzde 22'ye, yerli mallarda ham madde yetersizliği yüzde 3'den yüzde 5.5'e, işçilerle ilgili meseleler yüzde 2'den yüzde 2.2'ye çıktı. Aynı dönemde, iç piyasada talep yetersizliğinin payı yüzde 52.7'den yüzde 51.7'ye, mali imkânsızlık yüzde 3.5'dan yüzde 1.9'a, ithal mallarda hammadde yetersizliği yüzde 1.8'den yüzde 1'e indi. Öte yandan, anketin beklentiler bölümünde, ekimde üretim miktarında artış belirten işyeri oranı yüzde 36, yurtiçi satışlarda artış belirten işyeri oranı yüzde 23.3, satış fiyatlarında artış yüzde 18.4, hammadde fiyatlarında artış belirten işyeri oranı da yüzde 22.8 olarak saptandı.