İmalat sanayiinde reel ücret artıyor

Çalışan sayısının azaldığı ancak verimliliğin arttığı imalat sanayiinde çalışanların reel ücretleri de artmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) imalat sanayiinde kişi ve saat başına ücret ve kazanç endekslerini açıkladı.

ANKARA - Çalışan sayısının azaldığı ancak verimliliğin arttığı imalat sanayiinde çalışanların reel ücretleri de artmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) imalat sanayiinde kişi ve saat başına ücret ve kazanç endekslerini açıkladı. Buna göre bu yılın üçüncü üç aylık döneminde (temmuz-ağustos-eylül) kamu imalat sanayiinde üretimde çalışanların saat ücretleri nominal olarak yüzde 20.7, kişi başına kazanç yüzde 20.4 ve özel sektörde saat başına ücret yüzde 11.9, kişi başına kazanç ise yüzde 12.9 artış kaydetti.
Sektörde ortalama saat başına ücrette geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6, kişi başına kazançta yüzde 13.4 artış oldu. Tüketici fiyatlarında yaşanan artıştan arındırılarak yapılan hesaplamaya göre, kamuda çalışanların saat başına reel ücretlerinde yüzde 9, özel sektörde yüzde 1 artış gözlendi. Üretimde çalışan başına kazançtaki reel artış ise kamuda yüzde 8.8, özelde de yüzde 2 oldu. Sektör genelinde üretimde çalışılan saat başına reel ücrette yüzde 1.6, kişi başına reel kazançta yüzde 2.5 artış kaydedildi.