İmar Bankası'nın faturası 15 milyar dolara ulaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el konulduktan sonra kayıtlı ve kayıt dışı olarak topladığı tüm mevduatlarını ödeyip iflasını kararlaştırdığı İmar Bankası iflas masasına yaptırılan...

ANKARA- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) el konulduktan sonra kayıtlı ve kayıt dışı olarak topladığı tüm mevduatlarını ödeyip iflasını kararlaştırdığı İmar Bankası iflas masasına yaptırılan alacak kayıtlarının toplamı 22.5 milyar YTL'ye (yaklaşık 15 milyar dolar) ulaştı. İmar Bankası'nın 8 Haziran 2005 tarihinde iflasına karar verilmesi üzerine iflas masası, 13 Temmuz 2005'te alacak kayıt taleplerini kabul etmeye başladı.
Bir yıl içinde toplam 11 bin 792 alacaklı kayıt yaptırdı ve talep edilen alacak tutarı ise 22 milyar 456 milyon YTL düzeyine ulaştı. Yapılan başvurular incelendikten sonra talep edilen alacakların ödenmesine ilişkin bir sıra cetveli oluşturulacak.
İmar Bankası'nın mevduatları için toplam 8 milyar 73 milyon YTL'lik ödeme yapan TMSF toplam 12 milyar 265 milyon YTL'lik bir alacak kaydı yaptırdı. Kaydedilen bu alacakların 4 milyar YTL'lik kısmı İmar Bankası yükümlülükleri için TMSF tarafından yapılan ödemelerin faiz yükünden kaynaklanıyor. Vergi dairesinin alacak kayıt talebi ise 8 milyar 834 milyon YTL olarak hesaplandı. Buna göre TMSF ve vergi dairesi toplam 21 milyar 99 milyon YTL'lik alacak talebinde bulundu. Kalan 11 bin 790 alacaklı ise 1 milyar 356 milyon YTL talep etti.
Tahsilat 6.2 milyar dolar
Bu arada TMSF aralarında Telsim, Star Medya Grubu ve Çimento Grubu'nun bulunduğu el koyduğu Uzan Grubu malvarlıklarının satışından şimdiye kadar toplam 6 milyar 166 milyon YTL'lik (yaklaşık 9.3 milyar YTL) tahsilat yaptı. TMSF Uzanların malvarlıklarını satarak yaptığı tahsilatın önemli bir kısmını kamuya yani SSK, Hazine ve Maliye'ye aktardı.