İmar off-shore'zedesine ödeme yasası

CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, TBMM Başkanlığı'na, İmar Bankası'nın off-shore mevduat hesabı sahiplerine TMSF tarafından ödeme yapılmasına olanak tanıyan yasa teklifi sundu.

ANKARA - CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, TBMM Başkanlığı'na, İmar Bankası'nın off-shore mevduat hesabı sahiplerine TMSF tarafından ödeme yapılmasına olanak tanıyan yasa teklifi sundu. Teklife göre, TMSF'ye geçen İmar Bankası'nın, KKTC'de faaliyet gösteren ve sermayesinin tamamına sahip olduğu kıyı bankacılığı (off-shore) ile uğraşan İmar Bank Off-Shore Ltd. adlı bankanın mudilerine, fon kapsamında olmayan mevduat hesapları da TMSF'ce ödenecek. Mevduat sahiplerine, daha önce yapılan kısmi ödemeler ile mevduat sahibi gerçek veya tüzelkişilerin İmar Bankası'na olan borçları, bu mevduat tutarlarından indirilecek. TMSF'de, yeterli ödenek olmaması halinde, gerekli finansman Hazine'ce sağlanacak.