'İmar taslağında eksik çok'

Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak tartışmaya açılan plan ve imar kanunu taslağı konuyla ilgili meslek odalarınca olumlu, ancak yetersiz bulundu.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak tartışmaya açılan plan ve imar kanunu taslağı konuyla ilgili meslek odalarınca olumlu, ancak yetersiz bulundu. Odalar, İmar Kanunu'nda köklü değişiklikler öngören yeni taslağı, 2004'te sivil toplum örgütlerinin geniş katılımıyla hazırlanan ama rafa kaldırılan imar ve şehirleşme kanunu taslağından geri olarak nitelendirdi.
Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Şehir Plancıları Odası ve Jeofizik Mühendisleri Odası, Bayındırlık Bakanlığı'nın mayıs ayında tartışmaya açtığı plan ve imar kanunu taslağına ilişkin görüşlerini bakanlığa iletti. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, taslağın toplumun beklentilerine yanıt vermekte yetersiz kaldığını öne sürdü. 2004'ün Şubat ayında Kızılcahamam'da düzenlenen atölye çalışmasında TMMOB'ye bağlı meslek odalarının, akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının katkı ve eleştirileriyle gelişmesi yönünde karar alınan imar ve şehirleşme kanunu taslağının meslek çevrelerince olumlu karşılandığını vurgulayan Soğancı, hiç bir açıklama yapılmadan bu taslağın rafa kaldırılıp, yerine plan ve imar kanunu taslağının gündeme getirilmesini eleştirdi.
1999 Marmara depreminin, yeni yapılanma arayışlarına ivme kazandırmasına karşın, varolan sistemi değiştirici temel yasaların bir türlü çıkarılamadığına dikkat çeken Soğancı, taslakla ilgili eleştirilerini özetle şöyle sıraladı:
"Taslakta, afete duyarlı, zararları azaltmaya yönelik yeterli yapılanma ve denetim mekanizmaları öngörülmemiştir. Tasarıda kentsel tehlike ve risklerin azaltılması konularına yer verilmemiş ya da yetersiz kalmıştır. Benzer biçimde, harita, arazi ve arsa düzenlemesi, kamulaştırma ve parselasyon planlarının yapımına ilişkin konularda, önceki tasarıya göre eksiklikler ve yetersizlikleri barındırıyor."
Depreme çalışılmamış
Şehir Plancıları Odası'nın Bayındırlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda da, son taslağın önceki taslağın gerisine düştüğü eleştirisi getirilerek özetle şöyle denildi:
"Türkiye sismik tehlikeler açısından özel bir coğrafyada yer alıyor. Taslakta bu konuda herhangi bir yardım alınmadığı anlaşılmaktadır. Taslakta, sismik ve diğer tehlikelere ilişkin hangi önlemlerin getirildiği, nelerin eksik kaldığı irdelenmek zorundadır.
Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde, belediyelerin yerel kalkınma planlarını mevcut imar planlarını revize ederek hazırlama olanağı ve zorunluluğu getirilmelidir."
Jeofizik Mühendisleri Odası ise bakanlığa gönderdiği yazıda, taslağın "Ülke, meslek ve AB mevzuatı açısından hayal kırıklığına ve endişeye yol açtığını" öne sürdü.