İmar'ın faturası 8 milyar YTL

İmar Bankası'nın kayıt dışı topladığı mevduatlar için TMSF'nin yaptığı ödemeler 8 milyar YTL'yi (8 katrilyon lira) buldu. TMSF'nin Uzan Grubu'ndan yaptığı toplam tahsilat ise 110 milyon YTL'de kaldı.

ANKARA - İmar Bankası'nın kayıt dışı topladığı mevduatlar için TMSF'nin yaptığı ödemeler 8 milyar YTL'yi (8 katrilyon lira) buldu. TMSF'nin Uzan Grubu'ndan yaptığı toplam tahsilat ise 110 milyon YTL'de kaldı.
İmar Bankası'nın mevduatlarına ilişkin 838 bin 563 kişiye toplam 7 katrilyon 957 trilyon lira ödendi. Bu arada TMSF'nin Uzan Grubu'ndan yaptığı tahsilatlar ise 2004 sonu itibarıyla 80 milyon dolar (yaklaşık 110 milyon YTL) oldu. İmar Bankası'nın sadece 2 bin 807 hesapta toplam 23 trilyon 186 milyarlık mevduat kaldı. Ayrıca bloke ya da tedbir konulan 3 trilyon 23 milyar liralık mevduatla ilgili ödemenin de mahkeme sonuçlarına göre veya bloke talep edenlerin talimatı doğrultusunda ödenmesinin gerekeceği duyuruldu. TMSF henüz başvurularını yapmayan mudilere ödemelerini mutabakat sağlandıkça Ziraat Bankası'na aktarıyor.