İmarzedelere son destek

İmar Bankası'na el konulmadan bir ay önce off-shore hesaplarından mevduata dönenlere ödeme yapılmayacağına...

ANKARA - İmar Bankası'na el konulmadan bir ay önce off-shore hesaplarından mevduata dönenlere ödeme yapılmayacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla devlet iç borçlanma senedi (Hazine bonosu) almak üzere toplanan ve bono alınmadan tutarı mevduat hesabına aktarılan kişilere ödeme yapılmayacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali kesinleşti. Danıştay'ın en üst kurulu olan İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 13. Daire'nin iptale ilişkin kararlarını hukuka uygun bularak onayladı.
İmar off-shorezedelerine ödemeyi önleyen 3 Ocak 2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararının dayanağı olan düzenleme Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmişti. Danıştay 13.Dairesi de söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Ancak dairenin iptal kararı hem Başbakanlık hem de TMSF tarafından temyiz edilmişti. Temyiz başvuruları karara bağlandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dairenin iptal kararını onayladı.
İlk karar da iptal
Bu sırada 'İmar Bankası'na el konulmadan bir ay önce Hazine bonosu almak üzere vatandaştan toplanan ancak bono alınmadan mevduat hesabına aktarılan su kişilere de ödeme yapılmayacağını' öngören düzenlemede yine 13. Daire tarafından iptal edilmiş, bu karar da temyiz edilmişti. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, bu iptale yönelik temyiz itirazlarını da yerinde görmedi ve iptale ilişkin daire kararını onayladı.
Ancak davalı idarelerin kurulun kararına karşı da karar düzeltme isteme hakları bulunmakla birlikte, kararda değişiklik beklentisi görülmüyor. Çünkü bağlayıcı nitelikte Anayasa Mahkemesi kararı bulunuyor. Bu yüzden Danıştay Dava Daireleri Genel Kurul kararı İmarzedelere ödeme yapılmasını önleyen kararların iptalini kesinleştirmiş oldu.