İmarzedeye bir kötü haber daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, el konulan İmar Bankası'ndan Devlet İç Borçlanma Senedi (Hazine Bonosu) alanların zararının tazmin edilmesi yönündeki 13. Daire kararını bozdu.

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, el konulan İmar Bankası'ndan Devlet İç Borçlanma Senedi (Hazine Bonosu) alanların zararının tazmin edilmesi yönündeki 13. Daire kararını bozdu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun söz konusu kararı bağlayıcı nitelik taşıdığı için 13. Daire, bu davada 'dilekçe ret' kararı verecek. 13. Daire'de emsal nitelikte yaklaşık 250 dava bulunuyor. Davacılar, yeniden Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali istemiyle Danıştay'da dava açabilecek.
Zararın tazmini istemiyle açılan dava ise Danıştay 13. Dairesi tarafından Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilecek. İdare mahkemeleri, 'merciine tevdi' kararı vererek dosyaları zararın doğmasına neden olan ilgili kurumlara gönderecek. Bu kurumlar, ilgililerin zararını karşılamaz, ret kararı verir veya hiç yanıt vermezse, davacılar bu kez zararın tazmini istemiyle idare mahkemelerinde dava açacaklar. Kurul'un son kararı, bu tür davalarda süreci biraz daha uzatacak, ancak bazı idare mahkemelerinin ve 13. Daire'nin süreden reddettiği davalar açısından olumlu nitelik taşıyor. Dava açma süresi, 60 gün değil, bir yıl olacak.