İmarzedeye Danıştay'dan müjde

İmar Bankası'na el konulmadan önce off-shore hesaplardan son bir ayda mevduat hesabına döndükleri için kendilerine ödeme yapılmayanlara bir iyi haber de Danıştay'dan geldi.

ANKARA - İmar Bankası'na el konulmadan önce off-shore hesaplardan son bir ayda mevduat hesabına döndükleri için kendilerine ödeme yapılmayanlara bir iyi haber de Danıştay'dan geldi. Danıştay, bu hesap sahiplerine ödeme yapılmamasına ilişkin yasa hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesini dikkate aldı ve aynı konuyu düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
5021 sayılı yasanın ilgili hükmü CHP'nin başvurması üzerine Anayasa Mahkemesi'nce Anayasa'nın 'eşitlik' ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmişti. Şimdi, aynı konuyu düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı da Seher ve Selim Şirin'in açtığı davayla ortadan kalktı. Şirinlerin 3 Ocak 2004 tarihli Bakanlar kurulu kararı için açtığı dava esastan sonuçlandı. Danıştay 13. Dairesi gerekçeli kararında, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının, 5021 sayılı Yasadaki hükme uygun tesis edildiğini anımsatarak, "Bu durumda Bakanlar Kurulu kararının hukuki geçerliliği kalmamıştır" denildi.
Danıştay'ın bu kararı, davalı kurumlar Başbakanlık ve TMSF tarafından temyiz edilebilecek. Ancak, Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargıyı bağladığı için, iptal kararının değişme olasılığı yok.