İmarzedeye ödeme dava kesinleşirse...

İmar Bankası'nda, paralarını kaybedenlere ödemeleri düzenleyen yasa ve Bakanlar Kurulu kararında 'el konulduğu tarihten önceki son bir ayda off-shore hesaplardan mevduat hesabına dönenlere' ödeme yapılmaması hükmü yargıdan dönerken...
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - İmar Bankası'nda, paralarını kaybedenlere ödemeleri düzenleyen yasa ve Bakanlar Kurulu kararında 'el konulduğu tarihten önceki son bir ayda off-shore hesaplardan mevduat hesabına dönenlere' ödeme yapılmaması hükmü yargıdan dönerken, hak sahiplerine ödeme yapılabilmesi için yargının vereceği kararlar beklenecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ise hesapların 'gerçek'liğini araştıracak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 3 Temmuz 2003'te aldığı kararla, bankacılık yapma ve mevduat toplama izni kaldırılarak TMSF'ye devredilen İmarbank'ta ortaya çıkan fatura, hükümeti sınırsız mevduat garantisini, hesap türü ve nitelikleri itibarıyla sınırlamaya itmiş ve yasal düzenlemelerde bazı hesap sahiplerine ödeme yapılmamıştı. Mevduat sahiplerine 36 ay vadede 8 katrilyon ödemeyi plana bağlayan hükümet, son bir ayda off-shore hesaplardan mevduata dönenlerle olmayan Hazine bonosu alanları ödeme yapılacak hak sahibi olarak saymamıştı. Off-shore'zedelerin uzun süren hukuk mücadelesi ise iki kararla olumlu sonuçlandı.
Anayasa Mahkemesi'nin, 'İmarbank'a el konulmadan önce kıyı bankalarındaki off-shore hesaplarından son bir ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağını' öngören yasa hükmünü iptal eden gerekçeli kararı yayımlandı. Danıştay 13. Dairesi de bu kişilere ödeme yapılmamasına ilişkin hükmün yüksek mahkemece iptalini dikkate alarak aynı konuyu düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Dava süreci TMSF'nin Danıştay 13. Dairesi kararına yaptığı itiraz nedeniyle henüz sonuçlandırılmadı. İtiraz sonrasında daire kararında direnirse, Fon kararı temyiz edebilecek.
10 bin hesaba gözaltı
Yargı süreci sonrası hak sahiplerine ödeme için fonun harekete geçmesi bekleniyor. Ancak, son bir ayda mevduata dönen 10 bin off-shore'zedenin 'gerçek'liği yeniden incelenecek. Bankaya el konulduğunda, bu hesapların bir kısmının bankanın eski sahibi Uzanlara yakın kişiler olduğu ve paranın gerçek sahibinin Uzanlar olduğu ileri sürülmüş, hesaplardaki şaibeye dikkat çekilmişti. TMSF bu incelemesinden sonra ödeme takvimini açıklayacak.
Fon, nakit durumu olanak verirse kendi kaynaklarından, elvermemezse Hazine veya Merkez Bankası'ndan alacağı avansla ödeme yapacak. İptal edilen yasa ve Bakanlar Kurulu kararları kapsamında, son bir aylık dönemde Hazine bonosundan mevduata dönen 102 trilyon, off-shore hesaplardan mevduata dönen de 500-550 trilyon lira hesap bulunduğu belirtiliyor. TMSF'nin bu kararlar çerçevesinde ödeyeceği toplam tutarın da 600-650 trilyon lira düzeyinde kalacağı ifade ediliyor.