IMF 19 ülkenin borcunu sildi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası'yla birlikte geliştirdiği program çerçevesinde zor durumdaki 19 yoksul ülkenin borcunu sildi.

İSTANBUL - Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası'yla birlikte geliştirdiği program çerçevesinde zor durumdaki 19 yoksul ülkenin borcunu sildi.
IMF düşük gelirli ülkeler sınıflamasında 80 ülke bulunuyor. Bu ülkelerde yoksulluğu azaltmak için iki aşamalı bir çalışma yürütülürken Dünya Bankası'yla 'ağır ölçüde borçlanmış fakir ülkeler girişimi' başlatıldı.
Girişimle 1000 doların altında milli geliri olan istikrarsız borç yüküne sahip ülkelerin 41.3 milyar dolarlık borçlarının silinmesi öngörülüyor. IMF'nin borcu silmesi için borcun ihracata oranının yüzde 200, Gayri safi milli hasılaya oranının da yüzde 15 olması gerekiyor. IMF'nin önerdiği ilerleme politikalarının tam olarak uygulanmasına rağmen başarısız olunması da diğer bir koşul. IMF, şu ana kadar 19 ülkenin borcunu sildi. Silinen borcun IMF'ye maliyeti ise 3.1 milyar dolar.
Türkiye'nin, IMF'nin borç silme kriterleri göz önüne alındığında bu programa dahil olmasının söz konusu olmayacağı belirtiliyor.
En borçlu ülke Türkiye
IMF verilerine göre fonun borç verme kaynağı 174 milyar dolar. Alacakları ise 75 ülkeden 34 milyar dolar. Türkiye, 13.1 milyar dolarla IMF'ye en borçlu ülke konumunda. IMF verileri, borç silme programında olan ülkelerin tamamının listesini gösteriyor. Listede şu ülkeler var: Bolivya, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Çad, Dominik, Kongo, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Guyana, Honduras, Madagaskar, Malawi, Mali, Moritanya, Mozambik, Nikaragua, Nijer, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Tanzanya, Uganda, Zambia.