IMF: Asgari ücret ve kıdem tazminatı yüksek

Türkiye'deki ekonomik büyümenin, istihdamı artırıcı özelliğe sahip olmadığını savunan Uluslararası Para Fonu (IMF), bundan böyle hizmet sektöründeki istihdama odaklanan bir büyüme politikasına gidilmesini öneriyor.

ANKARA/WASHINGTON - Türkiye'deki ekonomik büyümenin, istihdamı artırıcı özelliğe sahip olmadığını savunan Uluslararası Para Fonu (IMF), bundan böyle hizmet sektöründeki istihdama odaklanan bir büyüme politikasına gidilmesini öneriyor.
IMF'ye göre, Türkiye'deki istihdamı artırmak ve işgücü açısından Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltmek için şu tedbirler gerekiyor: "Bölgesel asgari ücret uygulamasına gidilmesi, asgari ücretin, Türkiye'nin rekabet ettiği diğer ülke gruplarıyla aynı düzeye çekilmesi, esnek işgücü piyasası uygulamasına gidilmesi, tarım dışı sektördeki istihdamı artırıcı önlemlerin alınması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve bu çerçevede işgücü üzerindeki, kıdem tazminatı ve diğer maliyet unsurlarının, Türkiye'nin rekabet ettiği diğer ülkeler düzeyine paralel hale getirilmesi, sosyal güvenlik reformunun etkin bir şekilde uygulanması."