'IMF borcu ertelenmeli'

CHP, kamu kesiminin dış borçlarının uzlaşmayla yeni ödeme takvimine bağlanmasını önerdi. CHP'nin Ekonomi Bülteni'nde yer alan bu öneri, yazılı açıklamayla duyuruldu.

ANKARA - CHP, kamu kesiminin dış borçlarının uzlaşmayla yeni ödeme takvimine bağlanmasını önerdi. CHP'nin Ekonomi Bülteni'nde yer alan bu öneri, yazılı açıklamayla duyuruldu. Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu koordinatörlüğü'nde hazırlanan bültende, 'AKP'nin Ekonomide 12 Temel Hatası' ve bundan kaynaklanan '12 Temel Olumsuzluk' tespit edildiği kaydedildi.
Bültende, "IMF ve bazı yabancı kesimlere olan borçların, uzlaşma ve dayanışma anlayışıyla asgari beş yıl sonra başlamak üzere yeni bir ödeme takvimine bağlanması stratejik hedef olarak TBMM tarafından belirlenmelidir" denildi.
Bülten'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 5 yıl süreli 300 bin kişiye asgari ücretle istihdam sağlayacak 'Kırsal Kesim Geçici İstihdam Projesi' uygulamasına geçilmesi önerisinde bulunuldu.
Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda öngörüldüğü gibi yıllık yüzde 5 hızla büyümesi halinde Türkiye'nin ancak 2045 yılında AB ülke vatandaşlarının bugünkü ortalama refahına ulaşabileceği kaydedildi. Bültende, Türkiye'nin yılda ortalama yüzde 7 hızla büyümesi halinde, ancak 24 yılda AB üyesi ülke vatandaşlarının bugünkü ortalama refahına ulaşılabileceği görüşüne yer verildi.
'12 temel hata var'
Bülten'de AKP'nin 'Ekonomide 12 Temel Hatası' şöyle sıralandı:
"IMF ile 'tam teslimiyetçi' ilişkiye girdi. Sıcak paranın ülkeye kontrolsüz girişine seyirci kaldı. Düşük kura duyarsız kaldı. Reel ekonomi ve üretimi dışladı. Kamu yatırımlarını rafa kaldırdı. Özelleştirmede talan ve yabancılaştırmayı bayrak yaptı. Adaletsiz vergi düzenini sürdürdü. Tarım ve hayvancılığa desteği asgariye indirdi. Sosyal devlet kurum ve duyarlılıklarını geriletti. Sırtını sermayeye dayadı, çalışan ve emeklileri ezdi. Ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunu unuttu. Kuralsızlık, hukuksuzluk ve yolsuzluklara teslim oldu."
"Ekonomide 12 Temel Hatadan" kaynaklanan '12 Temel Olumsuzluk' ise şöyle sıralandı: "Devleti saran 'borç batağı' Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Bütçenin faize tutsaklığı devam etti. Dış ticaret açığı Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Kayıt dışı düzen yaygınlaştı, rekabet ortamını geriletti. Ulusal sanayi sahipsiz, KOBİ'ler desteksiz kaldı. Vatandaş borç ve faiz batağında tükendi. İşsizlik patladı. Yoksullaşma yaygınlaştı sosyal bunalıma dönüştü. Gelir dağılımında adaletsizlik arttı. Kalkınmada bölgeler arası dengesizlik daha da derinleşti. Tarım ve hayvancılık çöktü, çiftçinin yoksulluğu arttı."