IMF: Dövizde zayıflamaya gerek yok

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp, 4. Madde Konsültasyon çalışması çerçevesinde geçen yıl hazırlanan ve 19 Mayıs 2005'te yayımlanan raporun ardından yaşanan gelişmeler çerçevesinde...

ANKARA - Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp, 4. Madde Konsültasyon çalışması çerçevesinde geçen yıl hazırlanan ve 19 Mayıs 2005'te yayımlanan raporun ardından yaşanan gelişmeler çerçevesinde, piyasanın dövizde zayıflamaya gerek görmediğini belirterek, bu durumun da sürpriz olmadığını söyledi. Rapor konusundaki sorularını yanıtlayan Bredenkamp mevcut dalgalı kur rejimini güçlü şekilde desteklediklerini söyleyerek şöyle devam etti:
"Rapor bu politikanın devamı tavsiyesinde bulundu. Aynı zamanda, rapor, eğer iç talep yavaşlamaz ve maliye politikaları sıkı tutulmazsa piyasanın cari işlemler açığının kapatılmasına yardımcı daha zayıf bir kura gerek görebileceğine dair öngörüde bulundu. Rapordan itibaren gözlemlediğimiz şunlar oldu: Birincisi, iç talep yavaşladı. Bu yıl büyüme 2004'teki hızının yaklaşık yarısı olacak. İkincisi, hükümet güçlü maliye politikasını muhafaza etti.
Hükümet 2004'te, faiz dışı fazla hedefinin üzerine çıktı ve bu tavsiyemizle paraleldi. Bu şartlar altında, piyasanın dövizda zayıflamaya gerek görmemiş olduğunu görmek sürpriz değil."
Babacan'dan yanıt
Devlet Bakanı Ali Babacan TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu'nda CHP'li Akif Hamzaçebi'nin sorusunu yanıtlarken, IMF raporunun 2004 nisan-mayısta dünya piyasalarındaki dalgalanma ile gelişmekte olan ülkelerde yaşanan para çıkışına dayandığını söyledi. Raporda mali tedbirler alınmazsa piyasalarda kur düzeltmesi olasılığından söz edildiğini belirten Babacan, bazı ürünlerdeki ÖTV artışlarıyla mali tedbirlerin alındığını söyledi. Babacan raporun tümü dikkate alındığında hükümetin kur ayarlaması gerekliliğinden söz edilmediğini belirtti. Babacan, IMF ile hiçbir zaman devalüasyon veya Merkez Bankası'nın tek taraflı olarak kur düzeltmesi yapması konusunun görüşülmediğini vurguladı.
'Kur ayarlanmalı demiyor'
IMF'nin 4. madde konsültasyon raporuyla ilgili konuşan üst düzey bir Hazine yetkilisi ise, 'İç talebi frenleyici mali tedbirler alınmazsa döviz kurunda düzeltme ortaya çıkabileceğinin' belirtildiğinin altını çizerek, şunları söyledi: "(Hükümet döviz kurunda bu ayarlamayı yapmalı) demiyor, (Eğer bunlar olmazsa piyasa bu düzeltmeyi yapar imasında bulunuyor. Nitekim IMF'nin kurlara ilişkin bu öngörüsü de gerçekleşmedi." Aynı yetkili, IMF raporunun geç çıkması konusunda ise bundan böyle IMF'nin bu türden raporları daha kısa sürede çıkartabilecek çalışma yaptığını da vurguladı.
(aa, Radikal)