IMF: Kriz olursa borç yükü artar

IMF, çeşitli senaryolar altında Türkiye'nin borçlarının sürdürülebilirliği ve yönetilebilirliğini inceledi. IMF, çeşitli standart senaryolar altında kamunun borç yükünün yönetilebilir olduğunu...

ANKARA - IMF, çeşitli senaryolar altında Türkiye'nin borçlarının sürdürülebilirliği ve yönetilebilirliğini inceledi. IMF, çeşitli standart senaryolar altında kamunun borç yükünün yönetilebilir olduğunu, ancak tarihsel ekonomik performansın tekrarı durumunda borcun sürdürülemez olacağını öne sürdü. Borç stokundaki yüksekliği sürekli gündeme getiren IMF çeşitli senaryolar altında Türkiye'nin borç yapısındaki kırılganlığı hesapladı. Temel projeksiyonda kamu borç yükünün ulusal gelire oranının 2008 yılında yüzde 59.5'e düşürülmesini öngören IMF, en kötü senaryoya göre bu oranın yüzde 125'in üzerine çıkabileceğini vurguladı.
IMF, kamu borç yükünün standart senaryolarda yüzde 95'in üzerine çıksa da yönetilebilir olduğunu, ancak son 10 yılın ortalamaları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye'nin tarihsel performansının tekrarı durumunda borcun sürdürülemez olacağı kaydedildi. Dış borçlar için yapılan çalışmaya göre de dış borçların ulusal gelire oranının 2009 yılında yüzde 41.4'e indirilmesi beklenirken, en kötü senaryoya göre bu oran 2006 yılında yüzde 103.3'e çıkıyor ve 2009 yılında yüzde 94.4 düzeyine geriliyor. Programın temel projeksiyonları altında kamu borç oranının, orta dönem için sürdürülebilir bir şekilde azaldığı ifade edilen raporda, borç yükünün yüksekliğine dikkat çekildi.