IMF: Saydam değilsiniz

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin mali şeffaflık konusunda ilerleme kaydettiğini, ancak daha atması gereken adımlar olduğunu belirtti.

ANKARA - Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin mali şeffaflık konusunda ilerleme kaydettiğini, ancak daha atması gereken adımlar olduğunu belirtti. IMF tarafından hazırlanan raporda özellikle bütçe kapsamının ve borç yönetimi mevzuatının yetersizliği, bütçe sorumluluklarının farklı kurumlar arasında parçalanması ve yıllık bütçe uygulamalarına kılavuzluk edecek orta vadeli bir çerçevenin yokluğu gibi eksikliklerin ortadan kaldırılama- dığına işaret edildi.