IMF: Türkiye'de güçlü büyüme 2010'da başlar

IMF: Türkiye'de güçlü büyüme 2010'da başlar
IMF: Türkiye'de güçlü büyüme 2010'da başlar

Lipsky, küresel krizin en olumsuz etkilerinin Türkiye ekonomisinde bu yıl görülmeye devam edeceğini söyledi. FOTOĞRAF: REUTERS

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Lipsky, Türkiye'nin 2010'dan itibaren başlayacak toparlanma süreciyle yeniden güçlü büyümeye geçebileceğini söyledi

ANKARA - Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Türkiye ekonomisinin, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi mevcut küresel krizden olumsuz etkilendiğini kaydetti.
Türkiye’nin, küresel krizin etkileri sebebiyle, ekonomisi küçülürken, dış talepteki azalma sonucu ihracatın da azaldığını ifade eden Lipsky, küresel krizin en olumsuz etkilerinin Türkiye ekonomisinde bu yıl görülmeye devam edeceğini söyledi.
Lipsky, küresel ekonomideki toparlanmaya paralel olarak, Türkiye ekonomisinin de, gelecek yıldan itibaren hızlı bir toparlanmaya ve toparlanma süreci sonucunda da, dinamik ekonomisi nedeniyle, yeniden güçlü büyümeye geçebileceğini vurguladı.
Tüm gelişmekte olan ülkeler gibi, Türkiye’nin de işsizlik sorunuyla uğraşmak zorunda kalacağını belirten Lipsky, işsizlikle mücadelede kısa ve uzun vadeli ekonomik tedbirlerin önemine dikkat çekti. Lipsky, Türkiye’nin işsizlik sorununu çözmek için öncelikle yeniden ekonomik büyüme sağlaması gerektiğinin altını çizdi.
John Lipsky, Türkiye’de, kısa vadede çok etkin işleyen bir mali sektör, iyi ekonomik politikalar, iyi bir genel denge, düşük enflasyon ve sürdürülebilir kamu maliyesi ekonomik büyüme için ortam yaratacağını, uzun vadede de eğitim, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek işgücü eğitiminin gerekli unsurlar olduğunu söyledi.
IMF’nin en son makroekonomik tahminlerine göre, Türkiye, 2009 yılında yüzde 6.5 oranında küçülürken, 2010 yılında yüzde 3.7 oranında büyüyecek, enflasyon bu yıl yüzde 6.2, gelecek yıl yüzde 6.8 olacak.
Türkiye ekonomisi, 2010 yılındaki yüzde 3.7 oranındaki büyüme oranını yakalamak için yüzde 10’un üzerinde bir ekonomik büyüme hamlesi gerçekleştirecek.
Cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise bu yıl yüzde 1.9, gelecek yıl da yüzde 3.7 olacağı tahmin ediliyor.
Cari açığın artmasında, ortalama ham petrol fiyatlarında, küresel toparlanmaya paralel olarak meydana gelecek artış etkili olacak.
Bu arada, IMF ve Dünya Bankası ekonomistleri, küresel koşulların düzelmesi, toparlanmanın hızlanması ve Türkiye’nin dış ticaret hacminin artması halinde, Türkiye’nin, 2010 yılında yüzde 5 oranında bir ekonomik büyümeyi yakalayabileceğini de tahmin ediyor. Uzmanlar, Türkiye’nin, 2010 yılında, ‘Yükselen Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Ülkesi’ konumunda bulunacağına da dikkat çekiyorlar. (Radikal)