IMF: Türkiye'deki anahtar konu işsizlik

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin önündeki anahtar konunun işsizliğin azaltılması olduğunu belirtti. IMF tarafından yayımlanan Finans ve Kalkınma dergisindeki analizde...

WASHINGTON/ANKARA - Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin önündeki anahtar konunun işsizliğin azaltılması olduğunu belirtti. IMF tarafından yayımlanan Finans ve Kalkınma dergisindeki analizde, halen yüksek olan işsizliğin azaltılmasının, programın anahtar konusu olarak devam ettiğinin altı çizilirken, hızlı nüfus artışının, sorunun çözümünün önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi. İşsizliğin çözümü için, Türkiye'nin daha çok gayret göstermesi gerektiği vurgulandı.
IMF, Türkiye'nin 2001'deki krizden sonra hızlı ve güçlü şekilde toparlandığını, ancak kamu borcu ile cari işlemler açığı gibi kırılganlık kaynaklarının ise devam ettiğini kaydetti. Analizde, ekonomik krizin ardından uygunan güçlü kamu maliyesi ve sıkı para politikası sonucu, Türkiye'nin hem toparlandığı hem de ekonomik yapısının güçlendiği, ekonomik güçlenmenin halen devam ettiği ifade edildi.
Uygulanmakta olan kamu maliyesi disiplini sayesinde, borçların yüksek olmasına karşın, yönetilebilir bir düzeye gerilediğinin belirtildiği analizde, risk primindeki gerilemenin, faizlerin düşürülmesine katkıda bulunduğu dile getirildi.